Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Sıra Sayı Sıfatı

Sıra Sayı Sıfatı

Sıra sayı sıfatı, kelimenin öğelerine ayrılması işleminde sıfatlar oldukça önemli görev üstlenir. Özellikle isimlerden önce gelerek onların durum, renk, sayı, yer, biçim, hareket, soru, işaret yönleriyle isimleri tamamlanmasını sağlarken; onları belirtip niteleme görevi üstlenir. Sıfatlar tek başına kullanıldıkları zaman isim olarak değerlendirilir. Bu sebeple isimlerden önce geldikleri zaman sıfat olduğu anlaşılır.

Örnek olarak


Yeşil elbise, büyük park, küçük kalem, mavi deniz, siyah koltuk, altıncı masa kelimeleri içerisinde yeşil, büyük, küçük, mavi, siyah, altıncı sıfat olarak kullanılmıştır.

Cümle içerisinde tek başına kullanıldıkları zaman sıfatların isim değerinde oldukları için aldıkları çekim ekleri, iyelik ekleri, hal eklerine ve çoğul ekleri ile isimden önce gelerek nitelendirme görevi üstlenir. Böylece sıfat olarak kullanılır ve anlaşılması kolaylaşır. Sıfat ile nitelendirdiği özne arasında kesinlikle noktalama işareti kullanılmaz. Özellikle virgül konulmadığı belirtilirken virgülün kullanılması halinde sıfat isime dönüşür. Sıfatlar cümle içerisinde arka arkaya sıralanarak belirtme ve niteleme görevi üstlenir. Sıfatın bulunduğu bölümde muhakkak sıfat tamlaması bulunmaktadır. İsim ile yan yana gelmesi halinde sıfat tamlaması meydana gelirken; soru yönüyle bile olsa sıfat tamlamasının oluştuğu belirtilmektedir. Sıfat cümle içerisinde görev ve anlam bakımından kendinden sonra gelen isime farklı anlamlar katar. Sıfatlar kendi içerisinde belirtme ve niteleme sıfatı olarak ikiye ayrılır. Belirtme sıfatı içerisinde sıra sayı sıfatı yer alır. Belirtme sıfatları içerisinde bulunan sıra sayı sıfatı, asıl sayı sıfatı, birleştirme sıfatı, kesir sıfatı olarak 4 kısım ayrılırken; sıra sayı sıfatı bunlardan bir tanesidir.

Sıra sayı sıfatı açıklaması


Sayı sıfatları isimlerin sıralarını, sayılarını, parçalarını, bölümlerini kesin olarak ifade eden sıfatlardır. Sayı sıfatı içerisinde bulunan sıra sayı sıfatları isimin sırasını ve derecesini belirtmek için kullanılır. Cümle içerisinde -nci veya ". " Olarak belirtilen sıra sayı sıfatı şu şekilde kullanılır.

Örneğin: dördüncü kat, 5. Kişi, Onikinci bölüm, 98'nci yıl, üçüncü hafta, yedinci kız, altıncı Sokak, 27. Madde, dördüncü bina şeklinde kelime içerisinde kullanılmaktadır.

Sıra asayı sıfatı olan kelimeler

  • Cümle içerisinde kullanılan ilk kelimesinin sıra sayı sıfatı içerisinde yer aldığı belirtilmektedir. İlk kelimesi birinci anlamında kullanılır. Cümle içerisinde sıfat olarak yer alır.
Örneğin: ilk sokaktan sağa dönün. Cümlesinde ilk birinci görevi üstlenerek sıra sayı sıfatı olarak cümle içerisinde yer alır.
  • Cümle içerisinde kullanılan son kelimesi sıra sayı sıfatı içerisinde yer alır. Son kelimesi sonuncu anlamında kullanıldığı için sıra sayı sıfatları içerisinde bulunmaktadır.
Örneğin: son kapıdan içeri girebilirsin. Cümlesinde kullanılan son kelimesi ile sonuncu kapının nitelendirildi belirtilmektedir.
  • Ayrıca ortanca kelimesi sıra sayı sıfatı arasında yer alır. Ortanca kelimesi içerisinde bulunan niteleme şu şekilde belirtilir:
Örneğin: Ortanca çocuğun elbisesi çok güzel. Ortanca kelimesi ile ortada bulunan çocuğun nitelendirildiği belirtilirken; sıra sayı sıfatı arasında bulunduğu belirtilmektedir.
  • Sonuncu kelimesi sıra sayı sıfatı içerisinde yer alır. Sonuncu kelimesi ile sondaki kişinin kastedildiği belirtilerek sıra sayı sıfatları grubunda bulunduk belirtilmektedir.
Son Güncelleme : 19.01.2024 23:38:44
Sıra Sayı Sıfatı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Sıra Sayı Sıfatı Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Sıra Sayı Sıfatı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri, Bir fiilin herhangi bir cümlede sıfat görevinde kullanılması ile ortaya çıkan hal veya durum özetidir. Türkçede ise üç fiilimsi grubundan birini oluşturur. Fiillerin sonuna sıfat-fiil getirilmesi sonucu oluşur.-ası -esi-an -en-maz ...
Sıfat Fiil
Sıfat Fiil
Sıfat fiil, fiilin cümle içinde sıfat görevinde kullanılmış halidir. Sıfat fiil Türkçede bulunan üç fiilimsi grup içerisinde yer alır. Fiilerin sonuna -esi, -en (-an), -ar (-er, -r), -mez, -di (ği), -di (K), -miş, -ecek sıfat fiil ekleri getirilerek ...
Sıfat Nedir
Sıfat Nedir
Sıfat nedir, isimlerin önüne gelerek onları niteleyen ve belirten sözcüklerin tümüne denilir. Bir sözcüğün sıfat sayılabilmesi için bir ismi nitelemesi ya da belirtmesi gerekir. Kısa bir örnek verilecek olursa, beyaz kalem ile yazı yazdı. Orada kalem...
Sıfat Tamlaması
Sıfat Tamlaması
Sıfat tamlaması, bir isimle ilgili bilgi veren ve ismin önüne eklenerek oluşan kelime grubudur. Bu şekilde oluşturulan sıfat tamlaması ismin sayısını, ismini, rengini, şeklini, konumunu, durumunu ya da isimle ilgili olan başka bir şeyi anlatır. Sıfat...
İsim Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
İsim sıfat tamlaması: Türkçenin dil bilgisi konuları arasında yer alan isim ve sıfat tamlamaları son derece önemli olan bir konudur. Çünkü genel olarak öğrencilerin çoğu isim ya da sıfat tamlaması sorularında çocuklar çok yanlış yapmaktadır. Aslında ...
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin sıfatları, Peygamberlerin diğer insanlardan bazı farklı özellikleri vardır. Buna Peygamberlerin sıfatları denir. Peygamberlerin en önemli özelliği Allah'tan vahiy almaktır. Bir diğeri ise peygamberlerin mucizeler gösteriyor olmasıdır. ...
İngilizce Sıfatlar
İngilizce Sıfatlar
İngilizce Sıfatlar, İsimleri niteleyen kelimelere sıfat denir. Sıfat kelimesinin İngilizce karşılığı adjective olarak kullanılır. Bir ismin önüne gelerek, o ismi sahip olduğu özellikler nedeniyle belirten sözcüklerdir. Sıfatlar belirtecekleri ismi ta...
İsim ve Sıfat Tamlamaları
İsim ve Sıfat Tamlamaları
İsim ve sıfat tamlamaları, Çeşitli şekillerde yapılan isim ve sıfat tamlamaları dil bilgisinin vazgeçilmez konuları arsında yerini almaktadır. İsim ve sıfat tamlamaları birbirinden farklı konulardır. Her iki konunum mantığı aynı olsa da isim tamlamal...
Zati ve Subuti Sıfatlar
Zati ve Subuti Sıfatlar
Zati ve Subuti Sıfatlar; Allahu Teâlâ Zatının bir nebzede olsa tanıması için esmalarından ve sıfatlarından bazılarını biz kullarına bildirmiştir. Bu esmalar ve sıfatlar ışığında Rabbinin yüceliğini ve sonsuz kudretini bir kez daha tefekkür eder, Rabb...
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar konu anlatımı, sıfatlar bir ismi nitelendirmek ve bir şeyi daha iyi ifade edebilmek adına kullanılan sözcüklere verilen bir addır. Bu kelimeler kullanılan ismin rengini, şeklini, sayısını, niteliğini anlatırlar. İsimlerin önüne gelerek isiml...
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar; Allahu Teâlâ kuluna olan sonsuz merhameti ile bazı esmalarını ve sıfatlarını kullarına bildirmiştir. Yaratıcısını tamamen bilmeyen kişi, yaratıcısı hakkında şüphelere düşebilir. Buna sebebiyet vermemek için, kişinin sınırlı aklı ve idr...
Sıfatlar ve Zarflar
Sıfatlar ve Zarflar
Sıfatlar ve Zarflar; Sıfatlar isimlerden önce gelmeleriyle birlikte onları, durum, renk, sayı, yer, hareket, biçim, soru ve işaret yöntemleri ile tamamlar. Onları belirtir veya niteler. Tek başlarına kullanılırlar ise isim değerinde sayılırlar. Çünkü...

 

Tekvin Sıfatı
Allahın Sıfatları
Sıfatlar ve Çeşitleri
Türkçe Sıfatlar
İşaret Sıfatı
Dil Anlatım Sıfatlar
Sıfat ve Zamir
Sıfatlar ve Türleri
Sıfat Çeşitleri
Durum Bildiren Sıfatlar
Sıfatın Tanımı
Selbi Sıfatlar
Kesir Sayı Sıfatı
10 Sınıf Sıfatlar
Asıl Sayı Sıfatı
Allahın Zati ve Subuti Sıfatları
Niteleme Sıfatı
Adlaşmış Sıfat
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil
Sıfat Nedir
Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
Peygamberlerin Sıfatları
İngilizce Sıfatlar
İsim ve Sıfat Tamlamaları
Zati ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar ve Zarflar
Popüler İçerik
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı; Sıfat; isimlerin önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, zaman, biçim, renk gibi türlü yönlerden tanımlayan sözcüklere sıfat veya...
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar, Cümle içinde isimlerin özellik veya niteliğini belirten sözcükler sıfat olarak adlandırılır. Günlük konuşma ihtiyacımızı giderirken...
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl sayı sıfatı,  bir ismi tam sayı olarak belirten sıfatlardır. İsme sorulan kaç ve ne kadar sorusu ve ile tespit edilmektedir. Türkçe dilimiz hem ö...
Allahın Zati ve Subuti Sıfatları
Allahın Zati ve Subuti Sıfatları
Allahın zati ve subuti sıfatları, insan bu dünyada iradesi dışında kavrayamadığı bazı şeyler vardır ve hakkı tam olarak kavrayamaz. Allah’ın zati ve...
Niteleme Sıfatı
Niteleme Sıfatı
Niteleme sıfatı, varlıkların nasıl olduğunu belirten yani niteleyen sıfatlara verilen addır. Niteleme sıfatları varlığın durumunu, rengini, şeklini be...
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat, Sıfat isimleri niteleyen yada belirten sözcüklerdir. Tek başlarına kullanılamaz. O nedenle mutlaka ya bir isme yad bir başka sıfata ih...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İsim ve Sıfat Tamlamaları
Zati ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar ve Zarflar
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024