Allahın Sıfatları

Allahın Sıfatları

Allahın Sıfatları, Allah tealaın insanların doğru yola ilerlemelerini sağlamak için kuran-ı kerimde sunduğu sıfatlar vardır. Bunlar, insanlık alemine yön göstererek hatadan uzak durmalarına kaynaklık eder. Allahu tealaya iman edip onun yüceliği hakkında vacip ve zorunluluk teşkil eden yetkinlik ve kemal sıfatlarıyla anlamlarını bilerek inanmak zatının varlığını noksan sıfatlardan yüce tutup inkar etmemek önemlidir. Dünyada ve ahirette Allah'ın şanına layık olan sıfatları bilerek bunlara kalben uyum sağlamak tüm insanlığın üzerine düşen görevdir.

Allahın sıfatları ezeli ve ebedi nitelikteki sıfatlardır. Ona ait bu her sıfatın başı ve sonu yoktur. Yüce rabbin tüm insanlığa sunmuş olduğu sıfatların insan sıfatına benzer bir yanı yoktur. isim açısından her ne kadar benzerlik varsa da Allah'ın iradesi, ilmi ve kelamı bizim irade, ilim ve kelamımıza benzememektedir. Biz yüce rabbin mahiyetini ve zatını bilip kavrayamadığımız için onun isimlerini ve sıfatlarını bilmekteyiz. Müslüman olan herkesin Rabbin tüm kemal sıfatlarına sahip olduğunu ve noksan olan sıfatların her birinden uzak olduğuna inanması farzdır.

Allahın sıfatları son ve noksan gibi kavramlardan Allah'ın tenzih edilmesi gerektiğini belirterek insanlığa yol gösterir. Selbi sıfatların diğer bilinen adları ''Tenzihi ve Zati'' sıfatlardır.

Vücud: Allah tealanın varlığını ifade eden bir zati sıfattır. ''Var olmak'' anlamına gelen bu sıfat ile belirtilen esas: Rab vardır. Varlığı başkasından gelmemekle birlikte zatının gereği olarak ezelidir, zorunludur. Vücudun zıddı anlamında varlığını sürdüren yokluk durumu Allah hakkında düşünülemez. O hep vardır. Yerin ve göğün sahibi odur.

Kıdem: Yüce Allah'ın başlangıcının olmaması anlamını ifade eder. Ezeli olan Rabbin varlığının evveli yoktur. O zamanı yarattığından ötürü söz konusu bu zamanda henüz var olmaması mümkün değildir. Zaman zarfında ne kadar geriye gidilirse gidilsin onun var olmadığı bir an katiyen düşünülemez. O, sonradan meydana gelen bir varlık değildir. Kadim bir varlıktır. Kıdem sıfatının zıt niteliğinde olan sonradan meydana gelme durumu Allah hakkında kesinlikle düşünülemez.

Beka: Allah tealanın her daim var olmasını sonunun olmamasını belirten bir sıfattır. Yeri ve gökyüzünü yaratan Rabbin sonu yoktur. Ezeli var olanın ebedi bir şekilde varlığını sürdürmesi de zorunludur. Bekanın zıddı olan son olmak onun hakkında hiçbir zaman düşünülemez. Her ne kadar ileri yönde gidilir ise gidilsin Allah'ın varlığının olmayacağı bir an dahi düşünülemez. O, ilk ve sondur.

Vahdaniyyet: Rabbin tek olması anlamına gelen bir zati sıfattır. Yüce rabbin zatında, fiillerinde, sıfatlarında ve işlerinde tek olup eşi benzerinin ve ortağının olmamasını belirtir. Vahdaniyyet'in zıt kavramı olan birden çok olmak, benzeri ve eşi bulunmak gibi hususların Allah hakkında düşünülmesi katiyen imkansızdır.

Muhalefetün lil havadis: Allah'ın sonradan vücut bulan varlıklara benzememesini belirten bir sıfattır. Rab, zatında ve sıfatında hiçbir mahluk'un sıfat ve zatına benzemez. Muhafeletün lil havadis zıddı olan denklik ve sonradan meydana gelene benzemek Allah hakkında hiç bir yönden düşünülemez.

Kıyam bi nefsihi: Allah'ın varlığının kendinden olmasını ve var olmak amacıyla başka bir varlığa ihtiyaç duymamasını belirten bir sıfattır. Yüce rab zatı ile kaimdir. Meydana gelmek için bir yaratıcıya, zamana, sebebe ve mekana muhtaç değildir. Zira o her türlü ihtiyaçtan münezzehtir. Kıyam bi nefsihinin zıddı olan muhtaç olmak kavramı Allah hakkında asla düşünülemez.

Son Güncelleme : 17.04.2021 12:25:42
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. ramazan bulut - 17.04.2021 12:25:42
Allahın Sıfatları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Allahın Sıfatları Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Allahın Sıfatları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri, Bir fiilin herhangi bir cümlede sıfat görevinde kullanılması ile birlikte ortaya çıkan hal veya durum özetidir. Türkçe'de ise üç fiilimsi grubundan birini oluşturur. Fiillerin sonuna sıfat-fiil getirilmesi sonucu oluşur.-ası -esi -...
Sıfat Fiil
Sıfat Fiil
Sıfat fiil, fiilin cümle içinde sıfat görevinde kullanılmış halidir. Sıfat fiil Türkçede bulunan üç fiilimsi grup içerisinde yer alır. Fiilerin sonuna -esi, -en (-an), -ar (-er, -r), -mez, -di (ği), -di (k), -miş, -ecek sıfat fiil ekleri getirilerek ...
Sıfat Nedir
Sıfat Nedir
Sıfat nedir, isimlerin önüne gelerek onları niteleyen ve belirten sözcüklerin tümüne denilir. Bir sözcüğün sıfat sayılabilmesi için bir ismi nitelemesi ya da belirtmesi gerekir. Kısa bir örnek verilecek olursa, beyaz kalem ile yazı yazdı. Orada ka...
Sıfat Tamlaması
Sıfat Tamlaması
Sıfat tamlaması, bir isimle ilgili bilgi veren ve ismin önüne eklenerek oluşan kelime grubudur. Bu şekilde oluşturulan sıfat tamlaması ismin sayısını, ismini, rengini, şeklini, konumunu, durumunu ya da isimle ilgili olan başka bir şeyi anlatır. Sıfat...
İsim Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
İsim sıfat tamlaması: Türkçenin dil bilgisi konuları arasında yer alan isim ve sıfat tamlamaları son derece önemli olan bir konudur. Çünkü genel olarak öğrencilerin çoğu isim ya da sıfat tamlaması sorularında çocuklar çok yanlış yapmaktadır. Aslında ...
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin sıfatları, Peygamberlerin diğer insanlardan bazı farklı özellikleri vardır. Buna Peygamberlerin sıfatları denir. Peygamberlerin en önemli özelliği Allah' tan vahiy almaktır. Bir diğeri ise peygamberlerin mucizeler gösteriyor olmasıdır....
İngilizce Sıfatlar
İngilizce Sıfatlar
İngilizce Sıfatlar, İsimleri niteleyen kelimelere sıfat denir. Sıfat kelimesinin ingilizce karşılığı adjective olarak kullanılır. Bir ismin önüne gelerek, o ismi sahip olduğu özellikler nedeniyle belirten sözcüklerdir. Sıfatlar belirtecekleri ismi ta...
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
İsim ve sıfat tamlamaları, Çeşitli şekillerde yapılan isim ve sıfat tamlamaları dil bilgisinin vazgeçilmez konuları arsında yerini almaktadır. İsim ve sıfat tamlamaları birbirinden farklı konulardır. Her iki konunum mantığı aynı olsa da isim tamlamal...
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Zati Ve Subuti Sıfatlar; Allahu Teala Zatının bir nebzede olsa tanıması için esmalarından ve sıfatlarından bazılarını biz kullarına bildirmiştir. Bu esmalar ve sıfatlar ışığında Rabbinin yüceliğini ve sonsuz kudretini bir kez daha tefekkür eder, Rabb...
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar konu anlatımı, sıfatlar bir ismi nitelendirmek ve bir şeyi daha iyi ifade edebilmek adına kullanılan sözcüklere verilen bir addır. Bu kelimeler kullanılan ismin rengini, şeklini, sayısını, niteliğini anlatırlar. İsimlerin önüne gelerek isiml...
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar; Allahu Teala kuluna olan sonsuz merhameti ile bazı esmalarını ve sıfatlarını kullarına bildirmiştir. Yaratıcısını tamamen bilmeyen kişi, yaratıcısı hakkında şüphelere düşebilir. Buna sebebiyet vermemek için, kişinin sınırlı aklı ve idr...
Sıfatlar Ve Zarflar
Sıfatlar Ve Zarflar
Sıfatlar Ve Zarflar; Sıfatlar isimlerden önce gelmeleriyle birlikte onları, durum, renk, sayı, yer, hareket, biçim, soru ve işaret yöntemleri ile tamamlar. Onları belirtir veya niteler. Tek başlarına kullanılırlar ise isim değerinde sayılırlar. Çünkü...

 

Tekvin Sıfatı
Allahın Sıfatları
Sıfatlar Ve Çeşitleri
Türkçe Sıfatlar
İşaret Sıfatı
Dil Anlatım Sıfatlar
Sıfat Ve Zamir
Sıfatlar Ve Türleri
Sıfat Çeşitleri
Durum Bildiren Sıfatlar
Sıfatın Tanımı
Selbi Sıfatlar
Kesir Sayı Sıfatı
10 Sınıf Sıfatlar
Asıl Sayı Sıfatı
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları
Niteleme Sıfatı
Adlaşmış Sıfat
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil
Sıfat Nedir
Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
Peygamberlerin Sıfatları
İngilizce Sıfatlar
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar Ve Zarflar
Popüler İçerik
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı; Sıfat; isimlerin önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, zaman, biçim, renk gibi türlü yönlerden tanımlayan sözcüklere sıfat veya...
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar, Cümle içinde isimlerin özellik veya niteliğini belirten sözcükler sıfat olarak adlandırılır. Günlük konuşma ihtiyacımızı giderirken...
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl sayı sıfatı, bir ismi tam sayı olarak belirten sıfatlardır. İsme sorulan kaç ve ne kadar sorusu ve ile tespit edilmektedir. Türkçe dilimiz hem ö...
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları
Allahın zati ve subuti sıfatları, insan bu dünyada iradesi dışında kavrayamadığı bazı şeyler vardır ve hakkı tam olarak kavrayamaz. Allah’ın zati ve...
Niteleme Sıfatı
Niteleme Sıfatı
Niteleme sıfatı, varlıkların nasıl olduğunu belirten yani niteleyen sıfatlara verilen addır. Niteleme sıfatları varlığın durumunu, rengini, şeklini be...
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat, Sıfat isimleri niteleyen yada belirten sözcüklerdir. Tek başlarına kullanılamaz. O nedenle mutlaka ya bir isme yad bir başka sıfata ih...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar Ve Zarflar
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021