Ön Ad Sıfat Özellikleri Nelerdir?
12 Temmuz 2024

Ön Ad Sıfat Özellikleri Nelerdir?

Ön Ad Sıfat

Ön ad sıfatlar, isimlerin veya diğer sıfatların önüne gelerek bu varlıkları nitelendiren ya da belirten kelimelerdir. Bu kelimeler, isimlerin önüne gelerek onları sayı, miktar, nitelik veya belirsizlik gibi açılardan nitelendirir ve daha anlaşılır hale getirir. Sıfatlar, isimlerden önce gelerek onları nitelendirir ve anlatıma zenginlik katar. Bir ismin yanına gelen sıfat çıkarıldığında cümle anlamsız hale gelmez veya kelime eksik kalmaz. Sıfatların varlığı her zaman isimlere bağlıdır; ismin olmadığı yerde sıfat da olmaz. Bazen de sıfatları nitelendirebilirler, fakat bu durumda da isim olur ve buna sıfat tamlaması adı verilir. Örneğin, "çok küçük çocuk" ifadesinde "küçük" kelimesi çocuğu nitelendiren bir sıfattır, fakat "çok" kelimesi ise küçüklüğün derecesini anlatır ve sıfatı nitelendirmiş olur.

Ön Ad Sıfat Özellikleri Nelerdir?

 • İsimlerin önlerine gelerek onları sayı, renk, biçim, şekil, nitelik bakımından nitelendirir. Örneğin: "küçük çocuk", "yaşlı adam", "güzel kadın".
 • Tek başlarına kullanıldıklarında isim olarak değerlendirilirler. Örneğin: "sarı çiçek"teki "sarı" kelimesi bir isimdir.
 • Tek başlarına kullanıldıklarında, isim oldukları için bir ismin alacağı yapım eki, çekim eki, hâl eki, iyelik eki ve çoğul eklerini alamazlar.
 • Bir isim ile onu nitelendiren sıfat arasında virgül gibi noktalama işaretleri konulamaz. Örneğin: "O kitabı armağan edecek" cümlesindeki "o" sıfat iken, "O, kitabı armağan edecek" cümlesindeki "o" zamir görevindedir ve bir kişiyi anlatır. İlk cümledeki "o" ise kitabı işaret ederek nitelendirir.
 • Birkaç tane arka arkaya gelecek sıfat bir ismi nitelendirebilir. Örneğin: "Sıcak, havasız, kötü bir yerdi."
 • Sıfatın olduğu her yerde bir sıfat tamlaması muhakkak vardır.

Ön Ad Sıfat Çeşitleri Nelerdir?

Sıfatlar, kendilerinden sonra gelen isimleri anlam bakımından ikiye ayrılırken, kendi içinde de alt dallara ayrılmaktadır.

 • Niteleme Sıfatları: İsimlerin şeklini, durumunu, biçimini, rengini gibi şekillerde nitelendiren sıfat çeşididir. Örneğin: "sarı çiçek", "güzel kadın".
 • Belirtme Sıfatları: İsimleri sayı, soru işareti veya belli belirsiz bir şekilde belirten sıfat türleridir. Örneğin: "bu adam", "bir adam", "şuradaki adam", "birkaç adam", "hangi adam", "kaçıncı adam" gibi sorularla belirtir. Belirtme sıfatları kendi içinde dört alt kategoriye ayrılır: sayı sıfatları, soru sıfatları, işaret sıfatları ve belgisiz sıfatlar.
 • Sayı Sıfatları: İsmi bir sayı ile nitelendirir. Örneğin: "üç gün", "beş saat", "bir hafta".
 • Soru Sıfatları: İsmin önüne soru kelimesi gelerek sıfat oluşturur. Örneğin: "Hangi sorudan başlayalım?" cümlesindeki "hangi" bir soru sıfatıdır.
 • İşaret Sıfatları: İsmi göstererek ifade eder. Örneğin: "bu kitap", "o kalem", "şu insan".
 • Belgisiz Sıfatlar: İsmi kesin olarak değil, belirsiz bir şekilde belirten sıfatlardır. Örneğin: "bazı insanlar", "birkaç öğrenci".

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Mutalla

12 Temmuz 2024 Cuma

Sanırım ön ad sıfatları kullanarak cümleleri nasıl daha anlaşılır ve zengin hale getirebileceğimi anlamaya çalışıyorum. Örneğin, çok küçük çocuk ifadesinde çok kelimesinin küçük sıfatını nitelendirdiğini söylüyorsunuz, fakat çok kelimesi burada sıfat mı yoksa başka bir şey mi? Bu konuda biraz daha açıklık getirebilir misiniz?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Mutalla, ön ad sıfatlarını kullanarak cümlelerini daha anlaşılır ve zengin hale getirme çaban çok güzel. Verdiğin örnek üzerinden açıklama yapacak olursak, "çok küçük çocuk" ifadesinde "çok" kelimesi "küçük" sıfatını nitelendirir ve bu tür kelimelere "zarf" denir. Zarflar, sıfatları, fiilleri veya diğer zarfları nitelendiren kelimelerdir. Dolayısıyla, "çok" burada bir zarf olarak kullanılmıştır. Bu tür detayları öğrenerek cümlelerini daha etkili hale getirebilirsin. Umarım yardımcı olabilmişimdir.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Sıfatlar ve Çeşitleri Nelerdir?

Sıfatlar ve Çeşitleri Nelerdir?

Harflerin Sıfatları Türleri ve Kullanımı

Harflerin Sıfatları Türleri ve Kullanımı

Pekiştirme Sıfatı Kullanımı ve Örnekleri

Pekiştirme Sıfatı Kullanımı ve Örnekleri

Sıfatlar ve Zarflar Türleri ve Özellikleri

Sıfatlar ve Zarflar Türleri ve Özellikleri

Sıfat Yapan Ki Kullanımı

Sıfat Yapan Ki Kullanımı

Güncel

Sıfatların Özellikleri Nelerdir?

Sıfatların Özellikleri Nelerdir?

Güncel

Sıfat Türleri Nelerdir?

Sıfat Türleri Nelerdir?

Güncel

Sıfat Zamir Kullanımı ve Örnekleri

Sıfat Zamir Kullanımı ve Örnekleri