Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Sıfat ve Zamir

Sıfat ve Zamir

Sıfat ve Zamir konuları birbirlerine karıştırılan önemli konulardır. Bu karışıklığın önlenebilmesi için sıfat ve zamiri iyi bir şekilde kavramakta fayda vardır. Sıfatların diğer adı ön ad olarak bilinir. Zarfların diğer adı adıl olarak bilinmektedir. Bu iki konu birbirleriyle karıştırılmaması için örneklerle desteklenmelidir. Sıfat ve zamiri birbirleriyle karşılaştıracak olursak sıfatlar sözcükleri nitelendirirken, zamirler adın yerine kullanılır. Bu aralarındaki en önemli farktır. Ayrıca bazı ekler ve kelimeler hem sıfat hem de zamir olarak kullanılabilmektedir.

Sıfat Nedir?


Adların önüne gelerek, çeşitli çeşitli yönlerde niteleyen ve belirten sözcük türleridir. İsimleri, durum bakımından, biçim bakımından, sayı, işaret, renk ve soru bakımından niteleyen sözcük gruplarıdır. Sıfatların çoğulları bulunmaz. Sıfatlar hal eki almazlar. Sıfat çeşitleri şu şekildedir:
 • Niteleme Sıfatları: Bir ismin önüne gerek onu renk, biçim, durum bakımından çeşitli özellikleriyle niteleyen bir sıfat çeşididir. Niteleme sıfatları isimlere sorulan 'nasıl ' sorusuna cevap vermektedir. Örnek: Çocuğun ellindeki mavi balon rüzgârda uçuverdi. Genç adam elleri ceplerinde yürüyordu.
 • Belirtme Sıfatları: Adların önüne gelerek işaret, sayı ve soru yönünden niteleyen bir sıfat çeşididir. Belirtme sıfatı isimlerin geçici özelliklerini niteler. Belirtme sıfatları kendi içerisinde dört gruba ayrılır.
 • Soru Sıfatları: Adların niteliklerini soru yoluyla belirten bir belirsiz sıfat çeşididir. Örnek: Nasıl kitapları okumayı seversin?
 • Sayı Sıfatları: Adların, sayılarını, sıralarını belirten sıfat çeşididir. Örnek: bu Adana'daki ikinci günümüz.
 • Belgisiz Sıfatlar: İsimlerin önüne gelerek onları sayı, ölçü, miktar yönünden belirsiz bir şekilde niteleyen sıfat çeşididir. Örnek: Birçok öğrenci ödevlerini yapmıştı.
 • İşaret Sıfatları: isimleri işaret yönünden niteleyen sıfat çeşididir. Örnek: Eskiden şu sokakta arkadaşlarımla top oynardık.

Zamir Nedir?


Cümlelerde adların yerine geçtiğinde cümlede herhangi bir anlam bozukluğu olmayan isim soylu kelimelerdir. Zamirler bir veya birden fazla adın yerine kullanılabilir. İsim çekim eklerini alabilirler. Zamir çeşitleri şu şekildedir:
 • Kişi Zamirleri: İnsan isimlerinin yerine kullanıldığı zaman cümlede herhangi bir bozukluk olmayan zamir çeşididir. Altı tane kişi (Şahıs) zamirleri (Ben, sen, o, biz, siz, onlar) bulunmaktadır. Örnek: Onun çantasını çok beğendim.
 • İşaret Zamirleri: İsimleri işaret yoluyla gösteren zamir çeşididir. Örnek: Bu alışveriş listemiz.
 • Belgisiz Zamirler: Birden fazla adın yerini tutan veya hangi adın yerini tuttuğu belli olmayan zamir çeşididir. Örnek: Bazıları beni hiç dinlemiyor.
 • Soru Zamiri: Sorularla isimlerin yerini tutabilen zamir çeşididir. Örnek: bu hediyeyi sana kim aldı?
 • İyelik Zamiri: Ek durumundaki zamirler grubundadır. İyelik ekleridir. İsimlere gelerek şahsa ait olduğunu bildiren zamirdir. Örnek: Kitap-ım, balon-um.
 • İlgi Zamiri: Cümlede daha önceden bahsedilmiş bir adın yerine kullanılan -ki ilgi zamiri olarak kullanılmaktadır. Bu ek ada bitişik yazılır. Örnek: Benimki kayboldu senin kutunu kullanabilir miyim?
Son Güncelleme : 19.01.2024 03:43:42
Sıfat ve Zamir ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Sıfat ve Zamir Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Sıfat ve Zamir"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri, Bir fiilin herhangi bir cümlede sıfat görevinde kullanılması ile ortaya çıkan hal veya durum özetidir. Türkçede ise üç fiilimsi grubundan birini oluşturur. Fiillerin sonuna sıfat-fiil getirilmesi sonucu oluşur.-ası -esi-an -en-maz ...
Sıfat Fiil
Sıfat Fiil
Sıfat fiil, fiilin cümle içinde sıfat görevinde kullanılmış halidir. Sıfat fiil Türkçede bulunan üç fiilimsi grup içerisinde yer alır. Fiilerin sonuna -esi, -en (-an), -ar (-er, -r), -mez, -di (ği), -di (K), -miş, -ecek sıfat fiil ekleri getirilerek ...
Sıfat Nedir
Sıfat Nedir
Sıfat nedir, isimlerin önüne gelerek onları niteleyen ve belirten sözcüklerin tümüne denilir. Bir sözcüğün sıfat sayılabilmesi için bir ismi nitelemesi ya da belirtmesi gerekir. Kısa bir örnek verilecek olursa, beyaz kalem ile yazı yazdı. Orada kalem...
Sıfat Tamlaması
Sıfat Tamlaması
Sıfat tamlaması, bir isimle ilgili bilgi veren ve ismin önüne eklenerek oluşan kelime grubudur. Bu şekilde oluşturulan sıfat tamlaması ismin sayısını, ismini, rengini, şeklini, konumunu, durumunu ya da isimle ilgili olan başka bir şeyi anlatır. Sıfat...
İsim Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
İsim sıfat tamlaması: Türkçenin dil bilgisi konuları arasında yer alan isim ve sıfat tamlamaları son derece önemli olan bir konudur. Çünkü genel olarak öğrencilerin çoğu isim ya da sıfat tamlaması sorularında çocuklar çok yanlış yapmaktadır. Aslında ...
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin sıfatları, Peygamberlerin diğer insanlardan bazı farklı özellikleri vardır. Buna Peygamberlerin sıfatları denir. Peygamberlerin en önemli özelliği Allah'tan vahiy almaktır. Bir diğeri ise peygamberlerin mucizeler gösteriyor olmasıdır. ...
İngilizce Sıfatlar
İngilizce Sıfatlar
İngilizce Sıfatlar, İsimleri niteleyen kelimelere sıfat denir. Sıfat kelimesinin İngilizce karşılığı adjective olarak kullanılır. Bir ismin önüne gelerek, o ismi sahip olduğu özellikler nedeniyle belirten sözcüklerdir. Sıfatlar belirtecekleri ismi ta...
İsim ve Sıfat Tamlamaları
İsim ve Sıfat Tamlamaları
İsim ve sıfat tamlamaları, Çeşitli şekillerde yapılan isim ve sıfat tamlamaları dil bilgisinin vazgeçilmez konuları arsında yerini almaktadır. İsim ve sıfat tamlamaları birbirinden farklı konulardır. Her iki konunum mantığı aynı olsa da isim tamlamal...
Zati ve Subuti Sıfatlar
Zati ve Subuti Sıfatlar
Zati ve Subuti Sıfatlar; Allahu Teâlâ Zatının bir nebzede olsa tanıması için esmalarından ve sıfatlarından bazılarını biz kullarına bildirmiştir. Bu esmalar ve sıfatlar ışığında Rabbinin yüceliğini ve sonsuz kudretini bir kez daha tefekkür eder, Rabb...
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar konu anlatımı, sıfatlar bir ismi nitelendirmek ve bir şeyi daha iyi ifade edebilmek adına kullanılan sözcüklere verilen bir addır. Bu kelimeler kullanılan ismin rengini, şeklini, sayısını, niteliğini anlatırlar. İsimlerin önüne gelerek isiml...
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar; Allahu Teâlâ kuluna olan sonsuz merhameti ile bazı esmalarını ve sıfatlarını kullarına bildirmiştir. Yaratıcısını tamamen bilmeyen kişi, yaratıcısı hakkında şüphelere düşebilir. Buna sebebiyet vermemek için, kişinin sınırlı aklı ve idr...
Sıfatlar ve Zarflar
Sıfatlar ve Zarflar
Sıfatlar ve Zarflar; Sıfatlar isimlerden önce gelmeleriyle birlikte onları, durum, renk, sayı, yer, hareket, biçim, soru ve işaret yöntemleri ile tamamlar. Onları belirtir veya niteler. Tek başlarına kullanılırlar ise isim değerinde sayılırlar. Çünkü...

 

Tekvin Sıfatı
Allahın Sıfatları
Sıfatlar ve Çeşitleri
Türkçe Sıfatlar
İşaret Sıfatı
Dil Anlatım Sıfatlar
Sıfat ve Zamir
Sıfatlar ve Türleri
Sıfat Çeşitleri
Durum Bildiren Sıfatlar
Sıfatın Tanımı
Selbi Sıfatlar
Kesir Sayı Sıfatı
10 Sınıf Sıfatlar
Asıl Sayı Sıfatı
Allahın Zati ve Subuti Sıfatları
Niteleme Sıfatı
Adlaşmış Sıfat
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil
Sıfat Nedir
Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
Peygamberlerin Sıfatları
İngilizce Sıfatlar
İsim ve Sıfat Tamlamaları
Zati ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar ve Zarflar
Popüler İçerik
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı; Sıfat; isimlerin önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, zaman, biçim, renk gibi türlü yönlerden tanımlayan sözcüklere sıfat veya...
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar, Cümle içinde isimlerin özellik veya niteliğini belirten sözcükler sıfat olarak adlandırılır. Günlük konuşma ihtiyacımızı giderirken...
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl sayı sıfatı,  bir ismi tam sayı olarak belirten sıfatlardır. İsme sorulan kaç ve ne kadar sorusu ve ile tespit edilmektedir. Türkçe dilimiz hem ö...
Allahın Zati ve Subuti Sıfatları
Allahın Zati ve Subuti Sıfatları
Allahın zati ve subuti sıfatları, insan bu dünyada iradesi dışında kavrayamadığı bazı şeyler vardır ve hakkı tam olarak kavrayamaz. Allah’ın zati ve...
Niteleme Sıfatı
Niteleme Sıfatı
Niteleme sıfatı, varlıkların nasıl olduğunu belirten yani niteleyen sıfatlara verilen addır. Niteleme sıfatları varlığın durumunu, rengini, şeklini be...
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat, Sıfat isimleri niteleyen yada belirten sözcüklerdir. Tek başlarına kullanılamaz. O nedenle mutlaka ya bir isme yad bir başka sıfata ih...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İsim ve Sıfat Tamlamaları
Zati ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar ve Zarflar
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024