Adlaşmış Sıfat Fiil

Adlaşmış Sıfat Fiil

Adlaşmış sıfat fiil, sıfatlar cümle içerisinde kullanılan öğeler içerisinde yer alırken; öğe dağılışında karşımıza çıkar. Özellikle isimlerin belirtilmesi ve nitelemesinde kullanıldığı görülürken; cümle içerisinde çıkartılması halinde anlamda eksilme meydana getirir. Anlam bakımından cümleyi tamamladığı gözlenirken; ismin tanımlanması ve anlaşılması için nicelik ve nitelik bakımından cümle içerisinde kullanılır. Sıfatlar isimlerden önce gelerek isimlerin durum, sayı, renk, biçim, işaret yönüyle tamamlanmasını sağlar. İsim ile birlikte kullanıldıkları kelimelerde sıfat tamlaması olarak yer alır. Niteleme sıfatlarında bulunan çekim ekleri nitelendirdiği isimin yerine gelecek şekilde kullanılır. Bu duruma adlaşmış sıfat ismi verilir.

Örnek olarak: Pahalı kalemi alınca çocuk çok sevindi. cümlesi içerisinde pahalı kelimesi adlaşmış sıfat olarak kullanılmaktadır.

Adlaşmış sıfat fiil ile adlaşmış sıfatlar birbirinden farklı olarak bulunur. Adlaşmış sıfat nitelendirilen isminin yerini tutması ile tamamlanan ve cümle içerisinde oldukça sık kullanılan bir öğedir.
Örneğin; genç adam tamlamasında bulunan genç sıfat olarak bulunurken; adam ismini nitelendirmek için görevlendirilmiştir. Bu sebepten dolayı genç adam adlaşmış sıfat olarak cümle içerisinde kullanılır. Adlaşmış sıfatlar cümle içerisinde isimlerin yerini tuttuğu için isim söylenmese bile isimi nitelendirdiği için kendini belli eder.

Örneğin: kırıkları dikkatli şekilde toplamalısın. Cümlesinde bulunan kırıkları, kırık parça anlamında kullanılmaktadır. Bu bölümde bulunan parça gizli şekilde bulunurken; kırıkları ile kendini belli eder.

Giydiklerin arasında kırmızılı daha güzel oldu. Cümlesinde kırmızılı, elbisenin yerini tuttuğu için kırmızılı denilerek elbise söylenmese de elbiseyi tanımladığı anlaşılmaktadır. Verilen örnekler içerisinde adlaşmış sıfatların kullanıldığı gözlenirken sıfat olarak kullanılıp ismin yerine tutmuştur. Ayrıca adlaşmış sıfatlardan sonra isim kullanılıyor ise cümle içerisinde anlam karışıklığının ortadan kaldırılması için araya virgül getirilmesi gerekir.

Örneğin: Genç, adamın yanına yanına kadar ilerledi. Cümlesinde gençten sonra virgül konması anlam karışıklığının giderilmesini sağlar.

Adlaşmış sıfat fiil, cümle içerisinde sıfat fiil eklerinden birinin alınması ile kök fiil veya gövdelerin yerini alarak isimlerin yerine kullanılır. Bu süreç içerisinde sıfat fiillerin kendinden daha sonra gelen isimi içine alması ile tanımlanır. Adlaşmış sıfat fiililler cümle içerisinde sıfatların bir çeşidi olarak kullanılır. Cümle içerisinde sıfat fiillerden sonra isim gelmesi gerekir. Bu süreç içerisinde adlaşmış sıfat fiiller de kullanılan ismin kaybolması ile ortaya çıkar. Bu konuda verilecek örnekler şöyledir:

Gelecekten çok korkuyorum. Cümlesinde gelecek günler nitelendirilir. Bu noktada adlaşmış sıfat fiil olarak gelecekten cümlesi kullanılmıştır.

Çalışan elbette bir gün karşılığını görür. Cümlesinde çalışan insan kelimesi yerine çalışan kullanılmıştır. Burada bulunan insan kayıp olarak adlaşmış sıfat fiil olarak çalışan kelimesi kullanılır.

Çok gezen mi, çok okuyan mı bilir. Cümlesinde gezen ile okuyan cümlesinin insan kelimesinin yerine kullanıldığı belirtilerek; adlaşmış sıfat fiil olarak kullanıldığı belirtilmektedir.

Dışarıda ağlayan senmiydin. Cümlesinde ağlayan kelimesi ağlayan kişi anlamında kullanılırken; adlaşmış sıfat fiil olarak kullanılır.

Sevdiğini her zaman görmek isterdi. Cümlesinde sevdiği kişiyi cümlesinin yerine kullanılarak; adlaşmış sıfat fiil olarak görev aldığı belirtilmektedir.

Verdiğimiz örnekler içerisinde koyu renkli olarak gösterilen kelimelerin tamamının adlaşmış sıfat fiil kelimeleri olduğu belirtilmektedir. Kendisinden sonra gelecek olan isimin yerine tutarak, isim cümleleri olmasada adlaşmış sıfat fiil kullanılır. Böylece ismin yerini aldığı belirtilir.
Son Güncelleme : 05.04.2021 01:33:51
Adlaşmış Sıfat Fiil ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Adlaşmış Sıfat Fiil Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Adlaşmış Sıfat Fiil"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri, Bir fiilin herhangi bir cümlede sıfat görevinde kullanılması ile birlikte ortaya çıkan hal veya durum özetidir. Türkçe'de ise üç fiilimsi grubundan birini oluşturur. Fiillerin sonuna sıfat-fiil getirilmesi sonucu oluşur.-ası -esi -...
Sıfat Fiil
Sıfat Fiil
Sıfat fiil, fiilin cümle içinde sıfat görevinde kullanılmış halidir. Sıfat fiil Türkçede bulunan üç fiilimsi grup içerisinde yer alır. Fiilerin sonuna -esi, -en (-an), -ar (-er, -r), -mez, -di (ği), -di (k), -miş, -ecek sıfat fiil ekleri getirilerek ...
Sıfat Nedir
Sıfat Nedir
Sıfat nedir, isimlerin önüne gelerek onları niteleyen ve belirten sözcüklerin tümüne denilir. Bir sözcüğün sıfat sayılabilmesi için bir ismi nitelemesi ya da belirtmesi gerekir. Kısa bir örnek verilecek olursa, beyaz kalem ile yazı yazdı. Orada ka...
Sıfat Tamlaması
Sıfat Tamlaması
Sıfat tamlaması, bir isimle ilgili bilgi veren ve ismin önüne eklenerek oluşan kelime grubudur. Bu şekilde oluşturulan sıfat tamlaması ismin sayısını, ismini, rengini, şeklini, konumunu, durumunu ya da isimle ilgili olan başka bir şeyi anlatır. Sıfat...
İsim Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
İsim sıfat tamlaması: Türkçenin dil bilgisi konuları arasında yer alan isim ve sıfat tamlamaları son derece önemli olan bir konudur. Çünkü genel olarak öğrencilerin çoğu isim ya da sıfat tamlaması sorularında çocuklar çok yanlış yapmaktadır. Aslında ...
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin sıfatları, Peygamberlerin diğer insanlardan bazı farklı özellikleri vardır. Buna Peygamberlerin sıfatları denir. Peygamberlerin en önemli özelliği Allah' tan vahiy almaktır. Bir diğeri ise peygamberlerin mucizeler gösteriyor olmasıdır....
İngilizce Sıfatlar
İngilizce Sıfatlar
İngilizce Sıfatlar, İsimleri niteleyen kelimelere sıfat denir. Sıfat kelimesinin ingilizce karşılığı adjective olarak kullanılır. Bir ismin önüne gelerek, o ismi sahip olduğu özellikler nedeniyle belirten sözcüklerdir. Sıfatlar belirtecekleri ismi ta...
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
İsim ve sıfat tamlamaları, Çeşitli şekillerde yapılan isim ve sıfat tamlamaları dil bilgisinin vazgeçilmez konuları arsında yerini almaktadır. İsim ve sıfat tamlamaları birbirinden farklı konulardır. Her iki konunum mantığı aynı olsa da isim tamlamal...
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Zati Ve Subuti Sıfatlar; Allahu Teala Zatının bir nebzede olsa tanıması için esmalarından ve sıfatlarından bazılarını biz kullarına bildirmiştir. Bu esmalar ve sıfatlar ışığında Rabbinin yüceliğini ve sonsuz kudretini bir kez daha tefekkür eder, Rabb...
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar konu anlatımı, sıfatlar bir ismi nitelendirmek ve bir şeyi daha iyi ifade edebilmek adına kullanılan sözcüklere verilen bir addır. Bu kelimeler kullanılan ismin rengini, şeklini, sayısını, niteliğini anlatırlar. İsimlerin önüne gelerek isiml...
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar; Allahu Teala kuluna olan sonsuz merhameti ile bazı esmalarını ve sıfatlarını kullarına bildirmiştir. Yaratıcısını tamamen bilmeyen kişi, yaratıcısı hakkında şüphelere düşebilir. Buna sebebiyet vermemek için, kişinin sınırlı aklı ve idr...
Sıfatlar Ve Zarflar
Sıfatlar Ve Zarflar
Sıfatlar Ve Zarflar; Sıfatlar isimlerden önce gelmeleriyle birlikte onları, durum, renk, sayı, yer, hareket, biçim, soru ve işaret yöntemleri ile tamamlar. Onları belirtir veya niteler. Tek başlarına kullanılırlar ise isim değerinde sayılırlar. Çünkü...

 

Tekvin Sıfatı
Allahın Sıfatları
Sıfatlar Ve Çeşitleri
Türkçe Sıfatlar
İşaret Sıfatı
Dil Anlatım Sıfatlar
Sıfat Ve Zamir
Sıfatlar Ve Türleri
Sıfat Çeşitleri
Durum Bildiren Sıfatlar
Sıfatın Tanımı
Selbi Sıfatlar
Kesir Sayı Sıfatı
10 Sınıf Sıfatlar
Asıl Sayı Sıfatı
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları
Niteleme Sıfatı
Adlaşmış Sıfat
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil
Sıfat Nedir
Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
Peygamberlerin Sıfatları
İngilizce Sıfatlar
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar Ve Zarflar
Popüler İçerik
Selbi Sıfatlar
Selbi Sıfatlar
Selbi Sıfatlar, Allah tealanın sadece zatına yönelik ve birine verilmesi mümkün olmayan sıfatlardır. Bu sıfatlar eksik ve son gibi kavramlardan Allah'...
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı; Sıfat; isimlerin önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, zaman, biçim, renk gibi türlü yönlerden tanımlayan sözcüklere sıfat veya...
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar, Cümle içinde isimlerin özellik veya niteliğini belirten sözcükler sıfat olarak adlandırılır. Günlük konuşma ihtiyacımızı giderirken...
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl sayı sıfatı, bir ismi tam sayı olarak belirten sıfatlardır. İsme sorulan kaç ve ne kadar sorusu ve ile tespit edilmektedir. Türkçe dilimiz hem ö...
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları
Allahın zati ve subuti sıfatları, insan bu dünyada iradesi dışında kavrayamadığı bazı şeyler vardır ve hakkı tam olarak kavrayamaz. Allah’ın zati ve...
Niteleme Sıfatı
Niteleme Sıfatı
Niteleme sıfatı, varlıkların nasıl olduğunu belirten yani niteleyen sıfatlara verilen addır. Niteleme sıfatları varlığın durumunu, rengini, şeklini be...
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat, Sıfat isimleri niteleyen yada belirten sözcüklerdir. Tek başlarına kullanılamaz. O nedenle mutlaka ya bir isme yad bir başka sıfata ih...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar Ve Zarflar
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022