Subuti Sıfatlar

Subuti Sıfatlar

Subuti Sıfatlar; Allah Teala, insanlığa gönderdiği son ilahi kitap Kur'an'ı Kerim'de bizlere bazı sıfatlarını bildirmektedir. Allah kendisini sıfatlarıyla tanıtmaktadır. O,varlık alemindeki hiçbir varlığa benzemez. Allah, alem ile olan ilişkisini, isim ve sıfatlarıyla gerçekleştirir. Bu sıfatlar sayesinde biz Allah'ı daha iyi tanımış oluyoruz. Allah'ın tek ve bir, eşsiz ve benzersiz olduğunun anlaşılabilmesi için sıfatlarının ve bu sıfatların tüm alemle olan ilişkisinin yaratan ve yaratılmışların özelliklerini iyi bilmesiyle mümkündür. Bazı dinlerde ve dönemlerde insanlar Allahı insana benzer özelliklerle anmış ve birtakım nesnelerle ifade edilmek istenmiştir. Bu da putperestliğe yol açmıştır.

İnsan sahip olduğu duyu ve hislerle Allah'ın zatını anlayıp idrak etmesi mümkün değildir. Bu sebeple Allah Teala, kendisin sıfatları üzerinde insanların düşünmelerini ister. İnsan ancak Allah'ın bildirdiği sıfatlarıyla O'nu tanıyabilir. Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde yer alan sıfatları genel olarak iki ana gruba ayrılır. Bu gruplar Zatı ve Subuti sıfatları olarak ikiye ayrılır. Biz bugün Allah'ın Subuti sıfatlarını ayrıntılı olarak ele alacağız.

Subuti Sıfatlar: Allah- u Tealanıözeliklerini ve niteliklerini anlatmak için kullanılan sıfatlara subuti sıfatlar denir. Şimdi bu sıfatları ayrıntılı olarak inceleyelim.
  • Hayat; Yüce Allah'ın subuti sıfatlarının birincisi hayattır. Hayatın anlamı canlı ve diri olmak demektir. Allah'ın bir hayat sahibi olması, O'nun ezeli, ebedi ve ölümsüz olmasıdır.
  • İlim; Yüce Allah'ın her şeyden haberinin olmasına ilim denir. İlim dönce olmuş ya da ileride olacak her şeyin bilinmesi demektir.
  • İrade; Subuti sıfatlardan bir diğeri de Allah- u Tealanın irade sahibi olmasıdır. Allah her şeyi iradesi sayesinde bilmekte ve yapmaktadır. O'nun her dilediği mutlaka olur, dilemediği ise asla olmaz.
  • Kudret; Yüce Allah'ın subuti sıfatları oldukça önemlidir. Bunlardan bir tanesi de Allahın kudret sıfatıdır. Kudret Allahın her şeye gücünün yetmesi demektir. Çünkü o çok büyük ve yücedir.
  • Semi'; (İşitme): Allah'ın subuti sıfatlarından biri olan semi işitme anlamına gelir. Yüce Allah herşeyi işitir. Bir yerin karanlık, aydınlık, gece ya da gündüz olması Allahın işitmesine engel değildir. Çünkü o çok yücedir.
  • Basar; Allah'ın subuti sıfatlarından olan semi isminin yanında basar ismi de vardır. Basar ise görmek demektir. Yani hiçbir engel olmaksızın Yüce Allahın her şeyi görüp bilmesi ismine basar denir. Yüce Allah o kadar büyüktür ki bir şeyi görmesi için illa gece ya da gündüz olmasına gerek yoktur. Çünkü Allah-u Teala insanlar gibi değildir. Onun görebilmesi için gece, gündüz, açık, kapalı, uzak ya da yakın olmasına gerek yoktur.
  • Kelam; Yüce Allahın subuti sıfatlarından olan kelam söz demektir. Allah-u Teala'nın harf, ses, hece ve yazı gibi insanlara mahsus vasıtalarla muhtaç olmadan konuşması demektir. Kur'an-ı Kerim'de" Kelamullah "denilir.

  • Tekvin; Yüce Allah'ın yaratma sıfatına tekvin denir. Tekvin Allahın yaratma gücüne denir. Allahın gücü ve kuvveti çok büyüktür. Onun gücü her şeye yeter. Ölümden sonra dirilmek, olmayan bir şeyi yaratmak sadece ve sadece yüce Allaha aittir.
Son Güncelleme : 30.03.2021 22:34:52
Subuti Sıfatlar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Subuti Sıfatlar Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Subuti Sıfatlar"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri, Bir fiilin herhangi bir cümlede sıfat görevinde kullanılması ile birlikte ortaya çıkan hal veya durum özetidir. Türkçe'de ise üç fiilimsi grubundan birini oluşturur. Fiillerin sonuna sıfat-fiil getirilmesi sonucu oluşur.-ası -esi -...
Sıfat Fiil
Sıfat Fiil
Sıfat fiil, fiilin cümle içinde sıfat görevinde kullanılmış halidir. Sıfat fiil Türkçede bulunan üç fiilimsi grup içerisinde yer alır. Fiilerin sonuna -esi, -en (-an), -ar (-er, -r), -mez, -di (ği), -di (k), -miş, -ecek sıfat fiil ekleri getirilerek ...
Sıfat Nedir
Sıfat Nedir
Sıfat nedir, isimlerin önüne gelerek onları niteleyen ve belirten sözcüklerin tümüne denilir. Bir sözcüğün sıfat sayılabilmesi için bir ismi nitelemesi ya da belirtmesi gerekir. Kısa bir örnek verilecek olursa, beyaz kalem ile yazı yazdı. Orada ka...
Sıfat Tamlaması
Sıfat Tamlaması
Sıfat tamlaması, bir isimle ilgili bilgi veren ve ismin önüne eklenerek oluşan kelime grubudur. Bu şekilde oluşturulan sıfat tamlaması ismin sayısını, ismini, rengini, şeklini, konumunu, durumunu ya da isimle ilgili olan başka bir şeyi anlatır. Sıfat...
İsim Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
İsim sıfat tamlaması: Türkçenin dil bilgisi konuları arasında yer alan isim ve sıfat tamlamaları son derece önemli olan bir konudur. Çünkü genel olarak öğrencilerin çoğu isim ya da sıfat tamlaması sorularında çocuklar çok yanlış yapmaktadır. Aslında ...
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin sıfatları, Peygamberlerin diğer insanlardan bazı farklı özellikleri vardır. Buna Peygamberlerin sıfatları denir. Peygamberlerin en önemli özelliği Allah' tan vahiy almaktır. Bir diğeri ise peygamberlerin mucizeler gösteriyor olmasıdır....
İngilizce Sıfatlar
İngilizce Sıfatlar
İngilizce Sıfatlar, İsimleri niteleyen kelimelere sıfat denir. Sıfat kelimesinin ingilizce karşılığı adjective olarak kullanılır. Bir ismin önüne gelerek, o ismi sahip olduğu özellikler nedeniyle belirten sözcüklerdir. Sıfatlar belirtecekleri ismi ta...
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
İsim ve sıfat tamlamaları, Çeşitli şekillerde yapılan isim ve sıfat tamlamaları dil bilgisinin vazgeçilmez konuları arsında yerini almaktadır. İsim ve sıfat tamlamaları birbirinden farklı konulardır. Her iki konunum mantığı aynı olsa da isim tamlamal...
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Zati Ve Subuti Sıfatlar; Allahu Teala Zatının bir nebzede olsa tanıması için esmalarından ve sıfatlarından bazılarını biz kullarına bildirmiştir. Bu esmalar ve sıfatlar ışığında Rabbinin yüceliğini ve sonsuz kudretini bir kez daha tefekkür eder, Rabb...
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar konu anlatımı, sıfatlar bir ismi nitelendirmek ve bir şeyi daha iyi ifade edebilmek adına kullanılan sözcüklere verilen bir addır. Bu kelimeler kullanılan ismin rengini, şeklini, sayısını, niteliğini anlatırlar. İsimlerin önüne gelerek isiml...
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar; Allahu Teala kuluna olan sonsuz merhameti ile bazı esmalarını ve sıfatlarını kullarına bildirmiştir. Yaratıcısını tamamen bilmeyen kişi, yaratıcısı hakkında şüphelere düşebilir. Buna sebebiyet vermemek için, kişinin sınırlı aklı ve idr...
Sıfatlar Ve Zarflar
Sıfatlar Ve Zarflar
Sıfatlar Ve Zarflar; Sıfatlar isimlerden önce gelmeleriyle birlikte onları, durum, renk, sayı, yer, hareket, biçim, soru ve işaret yöntemleri ile tamamlar. Onları belirtir veya niteler. Tek başlarına kullanılırlar ise isim değerinde sayılırlar. Çünkü...

 

Tekvin Sıfatı
Allahın Sıfatları
Sıfatlar Ve Çeşitleri
Türkçe Sıfatlar
İşaret Sıfatı
Dil Anlatım Sıfatlar
Sıfat Ve Zamir
Sıfatlar Ve Türleri
Sıfat Çeşitleri
Durum Bildiren Sıfatlar
Sıfatın Tanımı
Selbi Sıfatlar
Kesir Sayı Sıfatı
10 Sınıf Sıfatlar
Asıl Sayı Sıfatı
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları
Niteleme Sıfatı
Adlaşmış Sıfat
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil
Sıfat Nedir
Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
Peygamberlerin Sıfatları
İngilizce Sıfatlar
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar Ve Zarflar
Popüler İçerik
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı; Sıfat; isimlerin önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, zaman, biçim, renk gibi türlü yönlerden tanımlayan sözcüklere sıfat veya...
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar, Cümle içinde isimlerin özellik veya niteliğini belirten sözcükler sıfat olarak adlandırılır. Günlük konuşma ihtiyacımızı giderirken...
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl sayı sıfatı, bir ismi tam sayı olarak belirten sıfatlardır. İsme sorulan kaç ve ne kadar sorusu ve ile tespit edilmektedir. Türkçe dilimiz hem ö...
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları
Allahın zati ve subuti sıfatları, insan bu dünyada iradesi dışında kavrayamadığı bazı şeyler vardır ve hakkı tam olarak kavrayamaz. Allah’ın zati ve...
Niteleme Sıfatı
Niteleme Sıfatı
Niteleme sıfatı, varlıkların nasıl olduğunu belirten yani niteleyen sıfatlara verilen addır. Niteleme sıfatları varlığın durumunu, rengini, şeklini be...
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat, Sıfat isimleri niteleyen yada belirten sözcüklerdir. Tek başlarına kullanılamaz. O nedenle mutlaka ya bir isme yad bir başka sıfata ih...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar Ve Zarflar
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022