Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Allah'ın Subuti Sıfatları

Allah'ın Subuti Sıfatları

Allah'ın subuti sıfatları, varlığı zorunlu olan ve olgunluğu, kemalatı ifade eden sıfatlardır. Diğer varlıklarda bulunan, fakat yüce Allah'ta sonsuz ve mükemmel olarak bulunan özelliklerdir. Subuti sıfatlar Allah'ın dirliğini ve azametini müspet ifadelerle tanıttığı için subuti sıfatı adını almışlardır. Subuti sıfatların zıtları olan özellikler Allah hakkında düşünmek imkânsızdır. Allah'ın subuti sıfatları ezeli ve ebedi olup, yarattıkların sıfatları gibi sonradan meydana gelmiş değiller. İsim benzerliği olsa dahi hiçbir şekilde yaratıkların sıfatlarına benzememektedirler. Çünkü Allah'ın kudreti, ilmi, iradesi, kemal ve yetkinliği ifade etmektedir. Allah'ın kulları ise sınır, sonradan yaratılma, noksan ve yetersiz sıfatlardır.

Allah'ın subuti sıfatları nelerdir?

  • İrade: Allah Teâlâ'nın sonsuz iradesini göstermektedir. Normal beşerî sistemlerde külli irade olarak denilmektedir. O dilediği zaman her şey halk olunur. O'nun iradesi dışında hiçbir şey meydana gelmez. O bir şeyi halk etmek isterse “Ol” der oluverir. O dilediğini yapar ve yapmaya muktedirdir.
  • Semi: İşiten anlamına gelmektedir. Allah Teâlâ her şeyi işitir. O'nun işitmesi normal insan işitmesine benzemiyor. O'nun işitmek için kulak gibi araçlara ihtiyacı yoktur. İşitmemek ve sağırlık Allah hakkında düşünülemez.
  • Basar: Allah her şeyi görmesi demektir. Hiçbir şey Allah'tan gizli ve karanlıkta kalamaz. Saklı, karanlık, aydınlık, kapalılık ne varsa görür. Görmemek Allah hakkında düşünülemez. Onun görmesi için göz gibi vasıtalara ihtiyaç duymaz.
  • Kelam: Allah Teâlâ hiçbir harf ve sese ihtiyaç duymaksızın konuşmasıdır. O'nun konuşması bizim konuşmamıza benzemiyor. Allah bu sıfatı ile Cebrail aracığıyla insanlarla konuşmuştur. Çoğu zaman bazı peygamberler ile konuşmuştur. Allah hakkında kelamın zıddı olan konuşmamak gibi durumları düşünülemez.
  • Hayat: Allah Teâlâ'nın diri ve hayat sahibi olduğunu gösteren sıfatlardan biridir. Allah'ın hayatı vardır. Ama insan hayatına andıracak hayat gibi değildir. Hayatın zıddı olan ölümdür. Fakat Allah için ölüm yoktur ve düşünülemez. Kur'an'ı kerimde beyan edildiği gibi, Allah Teâlâ'nın ölümsüz ve diri olduğu dile getirilmiştir. O'nun diri olduğunu her şeye hâkim olduğunu ve her canlının onun önünde boyun eğip büktüğünü dile getirilmiştir.
  • İlim: Allah ezelden ebede kadar olup bitenleri ve olacakları her şeyi görüp bilmesidir. O'nun bilmesi beşerin anladığı gibi değildir. Onun ilminde artış ya da azalış görülmez. Allah hakkında gaflet, dalalet ve cehalet düşünülemez. Gizliyi, açıklığı, gelmişi, geçmişi, olanı, olacağı her şeyi bilir. Alemde görülen bu intizam, tertip, ahenk yaratıcımızın sonsuz ilminin tecellisinin göstergesidir. İlimin zıddı olan cehalet Allah için düşünülmesi imkânsızdır. Allah yeryüzünde olup bitenden haberdardır ve ilmi dışında hiçbir yaprak kıpırdamaz.
  • Tekvin: Allah Teâlâ'nın istediği zaman istediği ve dileği şekilde yaratmasıdır. Yaratmak, onun yok olanı yokluktan varlığa çıkarmak demektir. Yegana yaratıcıdır. O, ezeli ilmiyle her şeyi bilip her şeyi sonsuz güç ve kudretiyle yaratmıştır. Yaratmak, öldürmek, diriltmek, rızık verme, elem, musibet, keder vermek tekvin sıfatının sonuçları arasındadır. O her şeye vekildir, her şeyi o halk etmiştir.

Son Güncelleme : 21.01.2024 13:37:23
Allah'ın Subuti Sıfatları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Allah'ın Subuti Sıfatları Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Allah'ın Subuti Sıfatları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri, Bir fiilin herhangi bir cümlede sıfat görevinde kullanılması ile ortaya çıkan hal veya durum özetidir. Türkçede ise üç fiilimsi grubundan birini oluşturur. Fiillerin sonuna sıfat-fiil getirilmesi sonucu oluşur.-ası -esi-an -en-maz ...
Sıfat Fiil
Sıfat Fiil
Sıfat fiil, fiilin cümle içinde sıfat görevinde kullanılmış halidir. Sıfat fiil Türkçede bulunan üç fiilimsi grup içerisinde yer alır. Fiilerin sonuna -esi, -en (-an), -ar (-er, -r), -mez, -di (ği), -di (K), -miş, -ecek sıfat fiil ekleri getirilerek ...
Sıfat Nedir
Sıfat Nedir
Sıfat nedir, isimlerin önüne gelerek onları niteleyen ve belirten sözcüklerin tümüne denilir. Bir sözcüğün sıfat sayılabilmesi için bir ismi nitelemesi ya da belirtmesi gerekir. Kısa bir örnek verilecek olursa, beyaz kalem ile yazı yazdı. Orada kalem...
Sıfat Tamlaması
Sıfat Tamlaması
Sıfat tamlaması, bir isimle ilgili bilgi veren ve ismin önüne eklenerek oluşan kelime grubudur. Bu şekilde oluşturulan sıfat tamlaması ismin sayısını, ismini, rengini, şeklini, konumunu, durumunu ya da isimle ilgili olan başka bir şeyi anlatır. Sıfat...
İsim Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
İsim sıfat tamlaması: Türkçenin dil bilgisi konuları arasında yer alan isim ve sıfat tamlamaları son derece önemli olan bir konudur. Çünkü genel olarak öğrencilerin çoğu isim ya da sıfat tamlaması sorularında çocuklar çok yanlış yapmaktadır. Aslında ...
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin sıfatları, Peygamberlerin diğer insanlardan bazı farklı özellikleri vardır. Buna Peygamberlerin sıfatları denir. Peygamberlerin en önemli özelliği Allah'tan vahiy almaktır. Bir diğeri ise peygamberlerin mucizeler gösteriyor olmasıdır. ...
İngilizce Sıfatlar
İngilizce Sıfatlar
İngilizce Sıfatlar, İsimleri niteleyen kelimelere sıfat denir. Sıfat kelimesinin İngilizce karşılığı adjective olarak kullanılır. Bir ismin önüne gelerek, o ismi sahip olduğu özellikler nedeniyle belirten sözcüklerdir. Sıfatlar belirtecekleri ismi ta...
İsim ve Sıfat Tamlamaları
İsim ve Sıfat Tamlamaları
İsim ve sıfat tamlamaları, Çeşitli şekillerde yapılan isim ve sıfat tamlamaları dil bilgisinin vazgeçilmez konuları arsında yerini almaktadır. İsim ve sıfat tamlamaları birbirinden farklı konulardır. Her iki konunum mantığı aynı olsa da isim tamlamal...
Zati ve Subuti Sıfatlar
Zati ve Subuti Sıfatlar
Zati ve Subuti Sıfatlar; Allahu Teâlâ Zatının bir nebzede olsa tanıması için esmalarından ve sıfatlarından bazılarını biz kullarına bildirmiştir. Bu esmalar ve sıfatlar ışığında Rabbinin yüceliğini ve sonsuz kudretini bir kez daha tefekkür eder, Rabb...
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar konu anlatımı, sıfatlar bir ismi nitelendirmek ve bir şeyi daha iyi ifade edebilmek adına kullanılan sözcüklere verilen bir addır. Bu kelimeler kullanılan ismin rengini, şeklini, sayısını, niteliğini anlatırlar. İsimlerin önüne gelerek isiml...
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar; Allahu Teâlâ kuluna olan sonsuz merhameti ile bazı esmalarını ve sıfatlarını kullarına bildirmiştir. Yaratıcısını tamamen bilmeyen kişi, yaratıcısı hakkında şüphelere düşebilir. Buna sebebiyet vermemek için, kişinin sınırlı aklı ve idr...
Sıfatlar ve Zarflar
Sıfatlar ve Zarflar
Sıfatlar ve Zarflar; Sıfatlar isimlerden önce gelmeleriyle birlikte onları, durum, renk, sayı, yer, hareket, biçim, soru ve işaret yöntemleri ile tamamlar. Onları belirtir veya niteler. Tek başlarına kullanılırlar ise isim değerinde sayılırlar. Çünkü...

 

Tekvin Sıfatı
Allahın Sıfatları
Sıfatlar ve Çeşitleri
Türkçe Sıfatlar
İşaret Sıfatı
Dil Anlatım Sıfatlar
Sıfat ve Zamir
Sıfatlar ve Türleri
Sıfat Çeşitleri
Durum Bildiren Sıfatlar
Sıfatın Tanımı
Selbi Sıfatlar
Kesir Sayı Sıfatı
10 Sınıf Sıfatlar
Asıl Sayı Sıfatı
Allahın Zati ve Subuti Sıfatları
Niteleme Sıfatı
Adlaşmış Sıfat
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil
Sıfat Nedir
Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
Peygamberlerin Sıfatları
İngilizce Sıfatlar
İsim ve Sıfat Tamlamaları
Zati ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar ve Zarflar
Popüler İçerik
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı; Sıfat; isimlerin önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, zaman, biçim, renk gibi türlü yönlerden tanımlayan sözcüklere sıfat veya...
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar, Cümle içinde isimlerin özellik veya niteliğini belirten sözcükler sıfat olarak adlandırılır. Günlük konuşma ihtiyacımızı giderirken...
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl sayı sıfatı,  bir ismi tam sayı olarak belirten sıfatlardır. İsme sorulan kaç ve ne kadar sorusu ve ile tespit edilmektedir. Türkçe dilimiz hem ö...
Allahın Zati ve Subuti Sıfatları
Allahın Zati ve Subuti Sıfatları
Allahın zati ve subuti sıfatları, insan bu dünyada iradesi dışında kavrayamadığı bazı şeyler vardır ve hakkı tam olarak kavrayamaz. Allah’ın zati ve...
Niteleme Sıfatı
Niteleme Sıfatı
Niteleme sıfatı, varlıkların nasıl olduğunu belirten yani niteleyen sıfatlara verilen addır. Niteleme sıfatları varlığın durumunu, rengini, şeklini be...
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat, Sıfat isimleri niteleyen yada belirten sözcüklerdir. Tek başlarına kullanılamaz. O nedenle mutlaka ya bir isme yad bir başka sıfata ih...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İsim ve Sıfat Tamlamaları
Zati ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar ve Zarflar
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024