4 Sınıf Sıfatlar

4 Sınıf Sıfatlar

4. sınıf sıfatlar, canlı ve cansız varlıkların özelliklerini belirten sözcüklere sıfat (ön ad) denir. Sıfatlar mutlaka bir isim ile birlikte kullanılmalıdır. Sıfatlar yapım eki alabilir fakat çekim eki alamazlar. Sıfatlar niteleme sıfatlar ve belirtme sıfatları olmak üzere iki gruba ayrılır.

A) Niteleme sıfatı, varlıkları renk, biçim, şekil gibi özelliklerini belirten sıfatlara denir. İsme sorulan 'nasıl' sorusuna cevap verir.

Kütüphaneden kırmızı kitabı aldım.

Büyük adam koşarak gitti. sıfatların nasıl sorusuna cevap verir.

B) Belirtme sıfatı, varlıkların yerini işaret yoluyla gösteren, durumu belli belirsiz veya soru yoluyla belirten sıfatlara denir. Sıfatlar da isme sorulan 'hangi' sorusuna cevap verir.
Bunlarda kendi aralarında dört gruba ayrılmaktadır.

1) İşaret sıfatı, varlıkları işaret yoluyla gösteren sıfatlara ne denir.
Şu Karşıdaki okul bizim.
Sınıftaki herkes bu kitabı okuyor.

2) Belgisiz sıfat, varlıkların durumlarını sayılarını yerlerini kesin bir şekilde bildirmeyen sıfatlara belgisiz sıfat denir. Diğer, bütün, başka, bazı, her, çok, fazla gibi sözcükler belgesiz sıfattır.
Bazı işçiler erkenden gelmişti.
Dünkü toplantıya birçok kişi katılmamıştı.

3) Soru sıfatı, varlıkların yerini sayısını durumunu soru yoluyla bildiren sıfatlara denir. Ne, hangi, kaç, kaçıncı, nasıl, ne kadar gibi sözcükler soru sıfatıdır.
Ahmetlerin yanında kaç gün kalacaksın?
Okula nasıl gitmeyi düşünüyorsun?

4) Sayı sıfatı, varlıkların sayılarını, sıralarını ve bölümlerini bildiren sıfatlardır.
Bunlar da kendi içinde dörde ayrılır.
  • Asıl sayı sıfatı, varlıkların sayısını kesin olarak bildiren sıfatlardır. İsme sorulan 'kaç' sorusuna cevap verirler.
Her öğrenciye iki kalem hediye ettiler.
Okulun bitmesine yirmi bir gün kaldı.
  • Sıra sayı sıfatı, varlığın bir bütün içindeki sırasını ve derecesini gösterir. İsme sorulan 'kaçıncı' sorusuna cevap verir.
Okulun beşinci haftasında eğlence düzenlenecek.
Denemelerden beşinci ve yedinci soruları yanlış yaptım.
  • Kesir sayı sıfatı, bütünün eşit parçalardan birini veya birkaçını gösterir ve isme sorulan 'kaçta kaç' sorusuna cevap verir.
Bu sınavı da yüzde yüz kazanırım.
Mirastan ona dörtte bir pay kalmış.
  • Üleştirme sayı sıfatı, varlıkları eşit sayıda gruplara ayırarak bildiren ve isme 'kaçar' sorusuna cevap veren sıfatlardır.
Bu yıl hepimiz beşer gün tatil yapacağız.
Öğretmenlerimiz ikişer kitap okumamızı söyledi.

Sıfatlarda Pekiştirme, sıfatların anlamlarını güçlendirilmek ve kuvvetlendirmek amacıyla yapılan bir yöntemdir. Sıfatın ilk hecesinin sonuna 'm, p, r, s' ünsüzlerinden uygun olanı getirilerek yapılır.
Bembeyaz elbise, yemyeşil orman...
İkilemeler arasına 'mi' soru edatı getirilerek yapılır.
güzel mi güzel kız...

Sıfatlarda Küçültme ''-cik,-ce,-(i)msi,-(i)mtrak'' ekleriyle sıfatların anlam bakımından küçültülmesi veya anlamını daraltılmasına denir.
Okulun büyükçe bir bahçesi vardı.
Ev de küçücük bir mutfak masası vardı.
Son Güncelleme : 07.04.2021 07:44:35
4 Sınıf Sıfatlar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

4 Sınıf Sıfatlar Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "4 Sınıf Sıfatlar"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri, Bir fiilin herhangi bir cümlede sıfat görevinde kullanılması ile birlikte ortaya çıkan hal veya durum özetidir. Türkçe'de ise üç fiilimsi grubundan birini oluşturur. Fiillerin sonuna sıfat-fiil getirilmesi sonucu oluşur.-ası -esi -...
Sıfat Fiil
Sıfat Fiil
Sıfat fiil, fiilin cümle içinde sıfat görevinde kullanılmış halidir. Sıfat fiil Türkçede bulunan üç fiilimsi grup içerisinde yer alır. Fiilerin sonuna -esi, -en (-an), -ar (-er, -r), -mez, -di (ği), -di (k), -miş, -ecek sıfat fiil ekleri getirilerek ...
Sıfat Nedir
Sıfat Nedir
Sıfat nedir, isimlerin önüne gelerek onları niteleyen ve belirten sözcüklerin tümüne denilir. Bir sözcüğün sıfat sayılabilmesi için bir ismi nitelemesi ya da belirtmesi gerekir. Kısa bir örnek verilecek olursa, beyaz kalem ile yazı yazdı. Orada ka...
Sıfat Tamlaması
Sıfat Tamlaması
Sıfat tamlaması, bir isimle ilgili bilgi veren ve ismin önüne eklenerek oluşan kelime grubudur. Bu şekilde oluşturulan sıfat tamlaması ismin sayısını, ismini, rengini, şeklini, konumunu, durumunu ya da isimle ilgili olan başka bir şeyi anlatır. Sıfat...
İsim Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
İsim sıfat tamlaması: Türkçenin dil bilgisi konuları arasında yer alan isim ve sıfat tamlamaları son derece önemli olan bir konudur. Çünkü genel olarak öğrencilerin çoğu isim ya da sıfat tamlaması sorularında çocuklar çok yanlış yapmaktadır. Aslında ...
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin sıfatları, Peygamberlerin diğer insanlardan bazı farklı özellikleri vardır. Buna Peygamberlerin sıfatları denir. Peygamberlerin en önemli özelliği Allah' tan vahiy almaktır. Bir diğeri ise peygamberlerin mucizeler gösteriyor olmasıdır....
İngilizce Sıfatlar
İngilizce Sıfatlar
İngilizce Sıfatlar, İsimleri niteleyen kelimelere sıfat denir. Sıfat kelimesinin ingilizce karşılığı adjective olarak kullanılır. Bir ismin önüne gelerek, o ismi sahip olduğu özellikler nedeniyle belirten sözcüklerdir. Sıfatlar belirtecekleri ismi ta...
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
İsim ve sıfat tamlamaları, Çeşitli şekillerde yapılan isim ve sıfat tamlamaları dil bilgisinin vazgeçilmez konuları arsında yerini almaktadır. İsim ve sıfat tamlamaları birbirinden farklı konulardır. Her iki konunum mantığı aynı olsa da isim tamlamal...
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Zati Ve Subuti Sıfatlar; Allahu Teala Zatının bir nebzede olsa tanıması için esmalarından ve sıfatlarından bazılarını biz kullarına bildirmiştir. Bu esmalar ve sıfatlar ışığında Rabbinin yüceliğini ve sonsuz kudretini bir kez daha tefekkür eder, Rabb...
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar konu anlatımı, sıfatlar bir ismi nitelendirmek ve bir şeyi daha iyi ifade edebilmek adına kullanılan sözcüklere verilen bir addır. Bu kelimeler kullanılan ismin rengini, şeklini, sayısını, niteliğini anlatırlar. İsimlerin önüne gelerek isiml...
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar; Allahu Teala kuluna olan sonsuz merhameti ile bazı esmalarını ve sıfatlarını kullarına bildirmiştir. Yaratıcısını tamamen bilmeyen kişi, yaratıcısı hakkında şüphelere düşebilir. Buna sebebiyet vermemek için, kişinin sınırlı aklı ve idr...
Sıfatlar Ve Zarflar
Sıfatlar Ve Zarflar
Sıfatlar Ve Zarflar; Sıfatlar isimlerden önce gelmeleriyle birlikte onları, durum, renk, sayı, yer, hareket, biçim, soru ve işaret yöntemleri ile tamamlar. Onları belirtir veya niteler. Tek başlarına kullanılırlar ise isim değerinde sayılırlar. Çünkü...

 

Tekvin Sıfatı
Allahın Sıfatları
Sıfatlar Ve Çeşitleri
Türkçe Sıfatlar
İşaret Sıfatı
Dil Anlatım Sıfatlar
Sıfat Ve Zamir
Sıfatlar Ve Türleri
Sıfat Çeşitleri
Durum Bildiren Sıfatlar
Sıfatın Tanımı
Selbi Sıfatlar
Kesir Sayı Sıfatı
10 Sınıf Sıfatlar
Asıl Sayı Sıfatı
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları
Niteleme Sıfatı
Adlaşmış Sıfat
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil
Sıfat Nedir
Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
Peygamberlerin Sıfatları
İngilizce Sıfatlar
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar Ve Zarflar
Popüler İçerik
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı; Sıfat; isimlerin önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, zaman, biçim, renk gibi türlü yönlerden tanımlayan sözcüklere sıfat veya...
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar, Cümle içinde isimlerin özellik veya niteliğini belirten sözcükler sıfat olarak adlandırılır. Günlük konuşma ihtiyacımızı giderirken...
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl sayı sıfatı, bir ismi tam sayı olarak belirten sıfatlardır. İsme sorulan kaç ve ne kadar sorusu ve ile tespit edilmektedir. Türkçe dilimiz hem ö...
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları
Allahın zati ve subuti sıfatları, insan bu dünyada iradesi dışında kavrayamadığı bazı şeyler vardır ve hakkı tam olarak kavrayamaz. Allah’ın zati ve...
Niteleme Sıfatı
Niteleme Sıfatı
Niteleme sıfatı, varlıkların nasıl olduğunu belirten yani niteleyen sıfatlara verilen addır. Niteleme sıfatları varlığın durumunu, rengini, şeklini be...
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat, Sıfat isimleri niteleyen yada belirten sözcüklerdir. Tek başlarına kullanılamaz. O nedenle mutlaka ya bir isme yad bir başka sıfata ih...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar Ve Zarflar
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022