İsim Sıfat Zarf

İsim Sıfat Zarf

İsim Sıfat Zarf, Türkçe sözcüklerin anlam ve görev bakımından çok yönlü incelenmesini sağlar. Sözcük türleri bakımından isim, sıfat, zarf ve zamir isim soylu sözcük grubunda yer alırlar. Her biri kendi içinde gruplara ayrılır. İsim (ad); Varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere isim denir. İsimler farklı yönlerden incelenir.

Varlıklara Verilişlerine Göre İsim Sıfat Zarf

Cins isim; Aynı türden varlıkları karşılayan isimlerdir. Bu varlıkların benzerleri çevrede fazlası ile bulunur. Ağaç, kitap, araba.

Özel isim; Tek olan, benzeri bulunmayan isimlerdir. Baş harfleri her zaman büyük harf ile yazılır. Yer isimleri (İstanbul, Ağrı Dağı), kişi isimleri ( Burcu), ülke isimleri (Türkiye), kitap, dergi, gazete isimleri (Kafa, Star), kurum isimleri (İstanbul Üniversitesi), din ve mezhep isimleri (İslamiyet). Bir isim her zaman özel isim olamaz veya her zaman cins isim olamaz. ''Mevsimlerden baharı severim.'' cümlesinde ''bahar'' cins isimdir fakat ''Bahar, benim en sevdiğim arkadaşım.'' cümlesinde ''Bahar'' özel isim olur.

Karşıladığı Varlığın Sayısına Göre;

Tekil isim; Sayı bakımından tek bir varlığı karşılayan isimlerdir. Ev, arsa.

Çoğul isim; Sayı bakımından birden fazla varlığı karşılayan isimlerdir. Adlara -ler, -lar ekleri getirilerek yapılır. Evler, arsalar.

Topluluk ismi; Çoğul eki almadan birden fazla varlığı karşılayan isimlerdir. Halk, millet, ordu.

Varlıkların Niteliklerine Göre;

Somut isim; Beş duyu organından en az birisi ile algılanabilen isimlerdir. Ses, parfüm.

Soyut isim; Beş duyu organı ile algılanamayan isimlerdir. Örnek; rüya, özlem.

Sıfat (ÖnAd); İsimleri niteleyen yada belirleyen sözcüklere sıfat denir. Tek başlarına kullanılmaz, varlıklar ile ortaya çıkar. Sıfat türleri;

Niteleme Sıfatları; Varlıkların yapısal özelliklerini ortaya koyan sıfatlardır. İsme sorulan ''nasıl'' sorusuna yanıt verir. ''Solmuş yapraklar yere döküldü.'' Cümlesinde ''solmuş'' sözcüğü yaprağın nasıl olduğunu anlatır.

Belirtme Sıfatları; Varlıkların diğer varlıklara ilgileri neticesinde aldığı nitelikleri belirten sıfatlardır. Kendi içinde 4 başlık altında incelenir.

İşaret Sıfatı; Varlıkların bulunduğu yerleri gösteren sıfatlardır. İsme ''hangi'' sorusunun sorulması ile bulunur. Bu, şu, o.
Bazı işaret sıfatları yer bidirir ve bu sıfatlar genelde -ki ekini alır. Buradaki, şuradaki, oradaki, beriki, öteki.

Sayı Sıfatları; İsimlerin sayısal niteliklerini bildiren sıfatalardır. Birkaç çeşit satı sıfatı vardır.
''Yüz kişi var.'' ''yüz'' asıl sayı sıfatı,
''Yüzüncü kişi girdi.'' ''yüzüncü'' sıra sayı sıfatı,
''Konsere giriş yüzer kişi şeklinde oldu.'' ''yüzer'' üleştirme sıfatı,
Yüz de bir olasılıkla gidiceğim.'' ''yüzde bir'' kesir sayı sıfatı,
''Çeyrek ekmek aldım.'' ''çeyrek' kesir sayı sıfatı olur.

Belgisiz Sıfat; İsimlerin nicelik bakımından belirsizliklerini anlatan sıfatlardır. Az, çoğu, başka, hiçbir, kimi, birkaç, birtakım, diğer, herhangi bir, biraz, bütün.

Soru Sıfatı; İsimlerin özelliğini, herhangi bir niteliğini belirten sıfatlardır. Hangi, kaç, nasıl, ne, nerede gibi.

Zarf (Belirteç); Fiillerin niteliğini belirten sözcüklere zarf denir. Zarf türleri;

Durum Zarfları; Fiilin durumunu, nasıl yapıldığını anlatan zarflardır. Fiile sorulan ''nasıl'' sorusuna yanıt verir. ''Burcu, hızlı konuşuyor.'' ''hızlı'' durum zarfı.

Zaman Zarfı; Fiilin ne zaman yapıldığını anlatan sözcükle zaman zarfıdır. Fiile sorulan ''ne zaman'' sorusuna yanıt verir. ''Yarın gezmeye gideceğiz.'' ''yarın'' zaman zarfıdır.

Yer-yön Zarfı; Fiillerin yöneldiği yeri anlatan sözcüklerdir. İleri, geri, beri, aşağı, yukarı, öte.

Miktar zarfı; Bu zarf ''ne kadar'' sorusuna yanıt verir. Biraz, fazla, pek, daha, en.

Soru Zarfı; Fiilleri soru yönünden etkileyen sözcüklerdir. Nasıl, ne zaman, ne kadar, neden, niçin.
Son Güncelleme : 11.04.2021 05:33:05
İsim Sıfat Zarf ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

İsim Sıfat Zarf Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "İsim Sıfat Zarf"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri, Bir fiilin herhangi bir cümlede sıfat görevinde kullanılması ile birlikte ortaya çıkan hal veya durum özetidir. Türkçe'de ise üç fiilimsi grubundan birini oluşturur. Fiillerin sonuna sıfat-fiil getirilmesi sonucu oluşur.-ası -esi -...
Sıfat Fiil
Sıfat Fiil
Sıfat fiil, fiilin cümle içinde sıfat görevinde kullanılmış halidir. Sıfat fiil Türkçede bulunan üç fiilimsi grup içerisinde yer alır. Fiilerin sonuna -esi, -en (-an), -ar (-er, -r), -mez, -di (ği), -di (k), -miş, -ecek sıfat fiil ekleri getirilerek ...
Sıfat Nedir
Sıfat Nedir
Sıfat nedir, isimlerin önüne gelerek onları niteleyen ve belirten sözcüklerin tümüne denilir. Bir sözcüğün sıfat sayılabilmesi için bir ismi nitelemesi ya da belirtmesi gerekir. Kısa bir örnek verilecek olursa, beyaz kalem ile yazı yazdı. Orada ka...
Sıfat Tamlaması
Sıfat Tamlaması
Sıfat tamlaması, bir isimle ilgili bilgi veren ve ismin önüne eklenerek oluşan kelime grubudur. Bu şekilde oluşturulan sıfat tamlaması ismin sayısını, ismini, rengini, şeklini, konumunu, durumunu ya da isimle ilgili olan başka bir şeyi anlatır. Sıfat...
İsim Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
İsim sıfat tamlaması: Türkçenin dil bilgisi konuları arasında yer alan isim ve sıfat tamlamaları son derece önemli olan bir konudur. Çünkü genel olarak öğrencilerin çoğu isim ya da sıfat tamlaması sorularında çocuklar çok yanlış yapmaktadır. Aslında ...
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin sıfatları, Peygamberlerin diğer insanlardan bazı farklı özellikleri vardır. Buna Peygamberlerin sıfatları denir. Peygamberlerin en önemli özelliği Allah' tan vahiy almaktır. Bir diğeri ise peygamberlerin mucizeler gösteriyor olmasıdır....
İngilizce Sıfatlar
İngilizce Sıfatlar
İngilizce Sıfatlar, İsimleri niteleyen kelimelere sıfat denir. Sıfat kelimesinin ingilizce karşılığı adjective olarak kullanılır. Bir ismin önüne gelerek, o ismi sahip olduğu özellikler nedeniyle belirten sözcüklerdir. Sıfatlar belirtecekleri ismi ta...
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
İsim ve sıfat tamlamaları, Çeşitli şekillerde yapılan isim ve sıfat tamlamaları dil bilgisinin vazgeçilmez konuları arsında yerini almaktadır. İsim ve sıfat tamlamaları birbirinden farklı konulardır. Her iki konunum mantığı aynı olsa da isim tamlamal...
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Zati Ve Subuti Sıfatlar; Allahu Teala Zatının bir nebzede olsa tanıması için esmalarından ve sıfatlarından bazılarını biz kullarına bildirmiştir. Bu esmalar ve sıfatlar ışığında Rabbinin yüceliğini ve sonsuz kudretini bir kez daha tefekkür eder, Rabb...
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar konu anlatımı, sıfatlar bir ismi nitelendirmek ve bir şeyi daha iyi ifade edebilmek adına kullanılan sözcüklere verilen bir addır. Bu kelimeler kullanılan ismin rengini, şeklini, sayısını, niteliğini anlatırlar. İsimlerin önüne gelerek isiml...
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar; Allahu Teala kuluna olan sonsuz merhameti ile bazı esmalarını ve sıfatlarını kullarına bildirmiştir. Yaratıcısını tamamen bilmeyen kişi, yaratıcısı hakkında şüphelere düşebilir. Buna sebebiyet vermemek için, kişinin sınırlı aklı ve idr...
Sıfatlar Ve Zarflar
Sıfatlar Ve Zarflar
Sıfatlar Ve Zarflar; Sıfatlar isimlerden önce gelmeleriyle birlikte onları, durum, renk, sayı, yer, hareket, biçim, soru ve işaret yöntemleri ile tamamlar. Onları belirtir veya niteler. Tek başlarına kullanılırlar ise isim değerinde sayılırlar. Çünkü...

 

Tekvin Sıfatı
Allahın Sıfatları
Sıfatlar Ve Çeşitleri
Türkçe Sıfatlar
İşaret Sıfatı
Dil Anlatım Sıfatlar
Sıfat Ve Zamir
Sıfatlar Ve Türleri
Sıfat Çeşitleri
Durum Bildiren Sıfatlar
Sıfatın Tanımı
Selbi Sıfatlar
Kesir Sayı Sıfatı
10 Sınıf Sıfatlar
Asıl Sayı Sıfatı
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları
Niteleme Sıfatı
Adlaşmış Sıfat
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil
Sıfat Nedir
Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
Peygamberlerin Sıfatları
İngilizce Sıfatlar
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar Ve Zarflar
Popüler İçerik
Selbi Sıfatlar
Selbi Sıfatlar
Selbi Sıfatlar, Allah tealanın sadece zatına yönelik ve birine verilmesi mümkün olmayan sıfatlardır. Bu sıfatlar eksik ve son gibi kavramlardan Allah'...
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı; Sıfat; isimlerin önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, zaman, biçim, renk gibi türlü yönlerden tanımlayan sözcüklere sıfat veya...
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar, Cümle içinde isimlerin özellik veya niteliğini belirten sözcükler sıfat olarak adlandırılır. Günlük konuşma ihtiyacımızı giderirken...
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl sayı sıfatı, bir ismi tam sayı olarak belirten sıfatlardır. İsme sorulan kaç ve ne kadar sorusu ve ile tespit edilmektedir. Türkçe dilimiz hem ö...
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları
Allahın zati ve subuti sıfatları, insan bu dünyada iradesi dışında kavrayamadığı bazı şeyler vardır ve hakkı tam olarak kavrayamaz. Allah’ın zati ve...
Niteleme Sıfatı
Niteleme Sıfatı
Niteleme sıfatı, varlıkların nasıl olduğunu belirten yani niteleyen sıfatlara verilen addır. Niteleme sıfatları varlığın durumunu, rengini, şeklini be...
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat, Sıfat isimleri niteleyen yada belirten sözcüklerdir. Tek başlarına kullanılamaz. O nedenle mutlaka ya bir isme yad bir başka sıfata ih...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar Ve Zarflar
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022