Sayı Sıfatı

Sayı Sıfatı

Sayı sıfatı: Sıfatlar konusu türkçenin vazgeçilmez konuları arasında yer alan bir konudur. Herhangi bir ismin önüne gelerek bu ismi durum, renk, koku, şekil, boyut, hacim, soru, sayı ya da güzellik çirkinlik gibi çeşitli yönlerden etkileyen sözcüklere sıfat denir. Sıfatlar konusu oldukça geniş bir konudur. Hem de kendi içerisinde birçok alt gruba ayrılmaktadır. Sayı sıfatı da sıfatlar konusu içerisinde yer almaktadır. Sözcüklerin önüne gelerek onların sayısının, dizilişini ya da miktarını belirtir. Bu şekilde yapılan sıfat tamlamalarına ise sıfat tamlaması denilir.

Sıfat tamlaması çeşitleri:

Niteleme sıfatları

Belirtme sıfatları
 • İşaret sıfatları
 • Sayı sıfatları ( asıl sayı sıfatı, sıra sayı sıfatı, kesir sayı sıfatı, topluluk sayı sıfatı )
 • Belgisiz sıfat
 • Soru sıfatı
Sıfat tamlamaları içerisinde yer alan sayı sıfatı oldukça önemli olan bir maddedir. Kendinden sonra gelen sözcüğü sayı yönünden belirtmek zorundadır. Aksi takdirde bu sayı sıfatı olmaz. Ayrıca kendisinden sonra gelen ismi tamamlayan nitelikte ise o zaman bu sayı sıfatı olmaz sadece isim tamlaması yapmış olursunuz.

Sayı sıfatı:

İsimleri niteleyen sıfatların bir alt grubu arasında sayı sıfatı yer almaktadır. Sayı sıfatları kendinden sonra gelen sözcüğün nicelik ya da nitelik kazanmasına yardımcı olur. Onları sayı, miktar ve sıra yönünden niteler.

Sayı sıfatı örnekleri:
 • Marketten 2 kilo domates, 1 kilo biber, 5 kilo kuru soğan ve 2 kilo elma aldım.
 • Benim evde 3 tane kalem boyam kaldı.
 • Eve gelirken 7 tane ekmek al.
 • Ben 18 yaşıma girdim.
 • Dedem ile anneannemin toplam 8 çocuğu, 25 tane ise torunu var.
 • Ailemi yaklaşık olarak iki aydır görmüyorum.
 • Babam bahçeye ekmek için üç tane çam ağacı almış.
 • Hasta olduğum için bir haftadır okula gitmiyorum.
 • Biz toplamda dört kardeşiz ve ikisi erkek ikisi kız.
 • Ben insanlar ile en fazla üç gün küs kalabilirim.
 • Benim iki tane oğlum var.
 • 3 yıldır erkek arkadaşım var.
Asıl sayı sıfatı: Adından anlaşılacağı üzere sayıların kesin olduğunu ifade eder.
Örnek:
 • Hergün 08.00 da ders başlar.
 • YGS sınavının tarihi 12.03.2017 tarihinde yapılacaktır.
 • Biz toplam üç kardeşiz.
 • KPSS'den 86.8 puan aldım.
 • 3 kilogram patates al.

Sıra sayı sıfatı: Herhangi bir isme gelerek onların sayılarını ve sıralarını belirten sıfat çeşididir.
örnek:
 • 5. sıraya dizildim.
 • Uçakta 36. koltukta oturuyorum.
 • 5. bölükteyim.
 • ilk sıralarda yer al.
 • evin ortanca çocuğuyum.

Kesir sayı sıfatı: Bir bütünü, yarımı ya da çeyrek gibi ifadeleri kesir şeklinde göstermeye yardımcı olan sıfat çeşididir.
Örnek:
 • Ekmeğin yarısını yiyecem.
 • Yaklaşık olarak pastanın 3/5 ini yedi.
 • Senin o dediğin ancak yüzde bir ihtimal.

Üleştirme sayı sıfatı: Bir ismin bölümlere ayrıldığını, kaçarlı olarak paylaşıldığını ifade etmeye yardımcı olur.
Örnek:
 • Şekerleri üçer üçer paylaştık.
 • İkişerli gruplara ayrıldık.
 • Birer gün ara ile nöbet tuttuk.

Topluluk sayı sıfatı: Herhangi bir çoğunluğu ifade ederken kullanılır.
Örnek:
 • Onların üçüz bebekleri oldu.
Son Güncelleme : 06.04.2021 00:19:48
Sayı Sıfatı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Sayı Sıfatı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Sayı Sıfatı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri, Bir fiilin herhangi bir cümlede sıfat görevinde kullanılması ile birlikte ortaya çıkan hal veya durum özetidir. Türkçe'de ise üç fiilimsi grubundan birini oluşturur. Fiillerin sonuna sıfat-fiil getirilmesi sonucu oluşur.-ası -esi -...
Sıfat Fiil
Sıfat Fiil
Sıfat fiil, fiilin cümle içinde sıfat görevinde kullanılmış halidir. Sıfat fiil Türkçede bulunan üç fiilimsi grup içerisinde yer alır. Fiilerin sonuna -esi, -en (-an), -ar (-er, -r), -mez, -di (ği), -di (k), -miş, -ecek sıfat fiil ekleri getirilerek ...
Sıfat Nedir
Sıfat Nedir
Sıfat nedir, isimlerin önüne gelerek onları niteleyen ve belirten sözcüklerin tümüne denilir. Bir sözcüğün sıfat sayılabilmesi için bir ismi nitelemesi ya da belirtmesi gerekir. Kısa bir örnek verilecek olursa, beyaz kalem ile yazı yazdı. Orada ka...
Sıfat Tamlaması
Sıfat Tamlaması
Sıfat tamlaması, bir isimle ilgili bilgi veren ve ismin önüne eklenerek oluşan kelime grubudur. Bu şekilde oluşturulan sıfat tamlaması ismin sayısını, ismini, rengini, şeklini, konumunu, durumunu ya da isimle ilgili olan başka bir şeyi anlatır. Sıfat...
İsim Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
İsim sıfat tamlaması: Türkçenin dil bilgisi konuları arasında yer alan isim ve sıfat tamlamaları son derece önemli olan bir konudur. Çünkü genel olarak öğrencilerin çoğu isim ya da sıfat tamlaması sorularında çocuklar çok yanlış yapmaktadır. Aslında ...
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin sıfatları, Peygamberlerin diğer insanlardan bazı farklı özellikleri vardır. Buna Peygamberlerin sıfatları denir. Peygamberlerin en önemli özelliği Allah' tan vahiy almaktır. Bir diğeri ise peygamberlerin mucizeler gösteriyor olmasıdır....
İngilizce Sıfatlar
İngilizce Sıfatlar
İngilizce Sıfatlar, İsimleri niteleyen kelimelere sıfat denir. Sıfat kelimesinin ingilizce karşılığı adjective olarak kullanılır. Bir ismin önüne gelerek, o ismi sahip olduğu özellikler nedeniyle belirten sözcüklerdir. Sıfatlar belirtecekleri ismi ta...
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
İsim ve sıfat tamlamaları, Çeşitli şekillerde yapılan isim ve sıfat tamlamaları dil bilgisinin vazgeçilmez konuları arsında yerini almaktadır. İsim ve sıfat tamlamaları birbirinden farklı konulardır. Her iki konunum mantığı aynı olsa da isim tamlamal...
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Zati Ve Subuti Sıfatlar; Allahu Teala Zatının bir nebzede olsa tanıması için esmalarından ve sıfatlarından bazılarını biz kullarına bildirmiştir. Bu esmalar ve sıfatlar ışığında Rabbinin yüceliğini ve sonsuz kudretini bir kez daha tefekkür eder, Rabb...
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar konu anlatımı, sıfatlar bir ismi nitelendirmek ve bir şeyi daha iyi ifade edebilmek adına kullanılan sözcüklere verilen bir addır. Bu kelimeler kullanılan ismin rengini, şeklini, sayısını, niteliğini anlatırlar. İsimlerin önüne gelerek isiml...
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar; Allahu Teala kuluna olan sonsuz merhameti ile bazı esmalarını ve sıfatlarını kullarına bildirmiştir. Yaratıcısını tamamen bilmeyen kişi, yaratıcısı hakkında şüphelere düşebilir. Buna sebebiyet vermemek için, kişinin sınırlı aklı ve idr...
Sıfatlar Ve Zarflar
Sıfatlar Ve Zarflar
Sıfatlar Ve Zarflar; Sıfatlar isimlerden önce gelmeleriyle birlikte onları, durum, renk, sayı, yer, hareket, biçim, soru ve işaret yöntemleri ile tamamlar. Onları belirtir veya niteler. Tek başlarına kullanılırlar ise isim değerinde sayılırlar. Çünkü...

 

Tekvin Sıfatı
Allahın Sıfatları
Sıfatlar Ve Çeşitleri
Türkçe Sıfatlar
İşaret Sıfatı
Dil Anlatım Sıfatlar
Sıfat Ve Zamir
Sıfatlar Ve Türleri
Sıfat Çeşitleri
Durum Bildiren Sıfatlar
Sıfatın Tanımı
Selbi Sıfatlar
Kesir Sayı Sıfatı
10 Sınıf Sıfatlar
Asıl Sayı Sıfatı
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları
Niteleme Sıfatı
Adlaşmış Sıfat
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil
Sıfat Nedir
Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
Peygamberlerin Sıfatları
İngilizce Sıfatlar
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar Ve Zarflar
Popüler İçerik
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı; Sıfat; isimlerin önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, zaman, biçim, renk gibi türlü yönlerden tanımlayan sözcüklere sıfat veya...
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar, Cümle içinde isimlerin özellik veya niteliğini belirten sözcükler sıfat olarak adlandırılır. Günlük konuşma ihtiyacımızı giderirken...
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl sayı sıfatı, bir ismi tam sayı olarak belirten sıfatlardır. İsme sorulan kaç ve ne kadar sorusu ve ile tespit edilmektedir. Türkçe dilimiz hem ö...
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları
Allahın zati ve subuti sıfatları, insan bu dünyada iradesi dışında kavrayamadığı bazı şeyler vardır ve hakkı tam olarak kavrayamaz. Allah’ın zati ve...
Niteleme Sıfatı
Niteleme Sıfatı
Niteleme sıfatı, varlıkların nasıl olduğunu belirten yani niteleyen sıfatlara verilen addır. Niteleme sıfatları varlığın durumunu, rengini, şeklini be...
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat, Sıfat isimleri niteleyen yada belirten sözcüklerdir. Tek başlarına kullanılamaz. O nedenle mutlaka ya bir isme yad bir başka sıfata ih...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar Ve Zarflar
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022