Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları

Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları

Allahın zati ve subuti sıfatları, insan bu dünyada iradesi dışında kavrayamadığı bazı şeyler vardır ve hakkı tam olarak kavrayamaz. Allah’ın zati ve subuti sıfatları Allah’ın varlığının, birliğini, hakikatini anlamaya yardımcı olan sıfatlardır. Bu sıfatların varlığı Allah-u tealayı en iyi şekilde idrak edip, imanı muayyen derecede kuvvetlendirir. Allah-u tealayı anlamak için bu sıfatları bilmek çok önemlidir. Bu sıfatları bilen ve uygulayan kişilerin Allah’a çok yakın olurlar ve Allah’ın himayesi altında kalırlar. Çünkü yüce yaradan kendisine bağlı olan kulunu en iyi şekilde ödüllendirir. Allah’ın zati ve subuti sıfatlarını ayrı ayrı yazıp açıklamaya çalışalım.

Allah’ın zati sıfatları nelerdir?

 • Vahdaniyet: Adından da anlaşılacağı üzerine Allah’ın bir olduğuna, eşi ve benzeri olmadığını gösterir. İhlas süresine bakıldığında bunu açık ve net şekilde görüyoruz. Her şeyi noksansız ve güzel yaratan Allah olduğu için, o bütün fiillerinde ve işlerinde tek ilahtır. Onun benzeri olmak şöyle dursun bunu düşünmek bile malayanidir. Onun yardımcıları, örneği, ortağı asla yoktur. Kendisine ibadet edilecek tek mabuttur. Vahdaniyet Arapça kökenli bir kelimedir. Tek kişiyi işaret etmektedir.
 • Vücud: Allah Teala’nın var olduğunu, mevcudiyetini göstermektedir. Bu sıfatta onun yokluğu düşünülemez. Allah Teala var olması için başka bir varlığa ihtiyacı yoktur. Bundan dolayı onun ali zatı, yaratıklarda olduğundan başkasından dolayı değildir. Allah Teala kendi yüce zatı ile mevcuttur, kendi zatıyla uyanıktır, var olması için başkasına muhtaç değildir. Bunun aksisi olursa zaten ilah olamaz.
 • Kıdem: Allah Teala’nın ezeli olduğunu gösteren sıfattır. Onun var olmadığı bir an bile düşünülemez. Yüce Allah’ın bu varlığının ezelden beri olması, ahirden ve ebede kadar olmaması vacibtir.
 • Beka: Bu sıfatları arasında, onun ebedi ve onun varlığı, mevcudiyetinin ebede kadar devam edeceğini gösteren sıfatlardan biridir. Bu sıfat türünde Allah Teala’nın mahsus bir sıfat olup, bütün yarattıklar sonludur ve bir gün hayatları sonu bulacaktır.
 • Kıyam Binefsihi: Allah Teala’nın mevcudiyeti ya da varlığı bir başkasına ait değil ancak kendi zatındadır. Bütün yaradılmışlar, yaşamını idame ettirmede yüce Allah Teala’ya muhtaçtır.
 • Muhalefetün Li'l-havadis: Yüce Allah’ın yarattığı canlılara benzememesi anlamına gelmektedir. Allah Teala’ya denk gelecek bir varlık yoktur.

Allahın subuti sıfatları

 • Kelam: Allah’ın ezeli ve ebedi olduğu göstermektedir. O’nun dilsiz ve konuşmaması düşünmek imkansızdır. O bir kelamı dilediği zaman kendi şanına ve zatına layık bir şekilde meleklerine bildirir, işittirir ve anlatır. O kelamını Cebrail vasıtasıyla peygamberlerine iletir.
 • İlim: Allah daha önceden olmuş olanları ve gelecekte olacak şeyleri bilendir. O’nun ilminden şüphe edilmez. İlmi ne artma ve eksilme artma söz konusu olamaz. Gelecekte ne olacağını ezeli ilmiyle bilmektedir.
 • Semi: Her şeyi işiten anlamına gelmektedir. O bu sıfatıyla ezelde ve ebette muttasıftır. En zayıf sesleri işitir duyar. O, işitilmek şanından olan her şeyi duyar, en gizli ve fısıltıları bile duymaktadır.
 • Basar: Görme sıfatıdır. Yani O her şeyi en ince ayrıntısına kadar görür, karanlıkta, aydınlıkta yer altında ve yer üstünden her şeyi görür ve haberdardır. Bu sıfat onun bütün mevdutada, görmek şanından olan her şeyi taalluk eder.
 • Hayat: Yüce Allah’ın diri, canlı ve ezeli bir hayat sahibi olması anlamına gelmektedir. Allah’ın hayatı mevcuttur. Ancak bizim hayatımıza benzemesi mümkün değildir. Hayatın zıddı olan ölüm bizler için mümkünken, Allah Teala için mümkün değildir.
 • İrade: Allah Teala’nın istediğinin dilemesi ve tercih etmesi anlamına gelmektedir. Yapılacak şeyin öyle, şöyle, böyle olması değil, dilediği zaman bir şeyi tayin ve tahsis etmesidir. Kainatta olup bitenler onun dilemesiyle ve iradesiyle ortaya çıkmıştır.
 • Kudret: Allah Teala’nın gücünün her şeye yetmesi ve her türlü tasarrufu bulunması anlamına gelmektedir.
 • Tekvin: Allah Teala’nın yoktan yaratması anlamına gelmektedir. Bu sıfat ezelidir. Yaratır ve icad eder.

Son Güncelleme : 24.04.2021 06:39:42
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
 • Uzm. Fatih tanış - 24.04.2021 06:39:42
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri, Bir fiilin herhangi bir cümlede sıfat görevinde kullanılması ile birlikte ortaya çıkan hal veya durum özetidir. Türkçe'de ise üç fiilimsi grubundan birini oluşturur. Fiillerin sonuna sıfat-fiil getirilmesi sonucu oluşur.-ası -esi -...
Sıfat Fiil
Sıfat Fiil
Sıfat fiil, fiilin cümle içinde sıfat görevinde kullanılmış halidir. Sıfat fiil Türkçede bulunan üç fiilimsi grup içerisinde yer alır. Fiilerin sonuna -esi, -en (-an), -ar (-er, -r), -mez, -di (ği), -di (k), -miş, -ecek sıfat fiil ekleri getirilerek ...
Sıfat Nedir
Sıfat Nedir
Sıfat nedir, isimlerin önüne gelerek onları niteleyen ve belirten sözcüklerin tümüne denilir. Bir sözcüğün sıfat sayılabilmesi için bir ismi nitelemesi ya da belirtmesi gerekir. Kısa bir örnek verilecek olursa, beyaz kalem ile yazı yazdı. Orada ka...
Sıfat Tamlaması
Sıfat Tamlaması
Sıfat tamlaması, bir isimle ilgili bilgi veren ve ismin önüne eklenerek oluşan kelime grubudur. Bu şekilde oluşturulan sıfat tamlaması ismin sayısını, ismini, rengini, şeklini, konumunu, durumunu ya da isimle ilgili olan başka bir şeyi anlatır. Sıfat...
İsim Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
İsim sıfat tamlaması: Türkçenin dil bilgisi konuları arasında yer alan isim ve sıfat tamlamaları son derece önemli olan bir konudur. Çünkü genel olarak öğrencilerin çoğu isim ya da sıfat tamlaması sorularında çocuklar çok yanlış yapmaktadır. Aslında ...
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin sıfatları, Peygamberlerin diğer insanlardan bazı farklı özellikleri vardır. Buna Peygamberlerin sıfatları denir. Peygamberlerin en önemli özelliği Allah' tan vahiy almaktır. Bir diğeri ise peygamberlerin mucizeler gösteriyor olmasıdır....
İngilizce Sıfatlar
İngilizce Sıfatlar
İngilizce Sıfatlar, İsimleri niteleyen kelimelere sıfat denir. Sıfat kelimesinin ingilizce karşılığı adjective olarak kullanılır. Bir ismin önüne gelerek, o ismi sahip olduğu özellikler nedeniyle belirten sözcüklerdir. Sıfatlar belirtecekleri ismi ta...
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
İsim ve sıfat tamlamaları, Çeşitli şekillerde yapılan isim ve sıfat tamlamaları dil bilgisinin vazgeçilmez konuları arsında yerini almaktadır. İsim ve sıfat tamlamaları birbirinden farklı konulardır. Her iki konunum mantığı aynı olsa da isim tamlamal...
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Zati Ve Subuti Sıfatlar; Allahu Teala Zatının bir nebzede olsa tanıması için esmalarından ve sıfatlarından bazılarını biz kullarına bildirmiştir. Bu esmalar ve sıfatlar ışığında Rabbinin yüceliğini ve sonsuz kudretini bir kez daha tefekkür eder, Rabb...
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar konu anlatımı, sıfatlar bir ismi nitelendirmek ve bir şeyi daha iyi ifade edebilmek adına kullanılan sözcüklere verilen bir addır. Bu kelimeler kullanılan ismin rengini, şeklini, sayısını, niteliğini anlatırlar. İsimlerin önüne gelerek isiml...
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar; Allahu Teala kuluna olan sonsuz merhameti ile bazı esmalarını ve sıfatlarını kullarına bildirmiştir. Yaratıcısını tamamen bilmeyen kişi, yaratıcısı hakkında şüphelere düşebilir. Buna sebebiyet vermemek için, kişinin sınırlı aklı ve idr...
Sıfatlar Ve Zarflar
Sıfatlar Ve Zarflar
Sıfatlar Ve Zarflar; Sıfatlar isimlerden önce gelmeleriyle birlikte onları, durum, renk, sayı, yer, hareket, biçim, soru ve işaret yöntemleri ile tamamlar. Onları belirtir veya niteler. Tek başlarına kullanılırlar ise isim değerinde sayılırlar. Çünkü...

 

Tekvin Sıfatı
Allahın Sıfatları
Sıfatlar Ve Çeşitleri
Türkçe Sıfatlar
İşaret Sıfatı
Dil Anlatım Sıfatlar
Sıfat Ve Zamir
Sıfatlar Ve Türleri
Sıfat Çeşitleri
Durum Bildiren Sıfatlar
Sıfatın Tanımı
Selbi Sıfatlar
Kesir Sayı Sıfatı
10 Sınıf Sıfatlar
Asıl Sayı Sıfatı
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları
Niteleme Sıfatı
Adlaşmış Sıfat
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil
Sıfat Nedir
Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
Peygamberlerin Sıfatları
İngilizce Sıfatlar
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar Ve Zarflar
Popüler İçerik
Sıfatın Tanımı
Sıfatın Tanımı
Sıfatın tanımı Türkçe dersini alan her öğrencinin ilk öğrendiği dil bilgisi konularından birisidir. Sıfatın tanımı en genel haliyle şöyledir; kendisin...
Selbi Sıfatlar
Selbi Sıfatlar
Selbi Sıfatlar, Allah tealanın sadece zatına yönelik ve birine verilmesi mümkün olmayan sıfatlardır. Bu sıfatlar eksik ve son gibi kavramlardan Allah'...
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı; Sıfat; isimlerin önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, zaman, biçim, renk gibi türlü yönlerden tanımlayan sözcüklere sıfat veya...
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar, Cümle içinde isimlerin özellik veya niteliğini belirten sözcükler sıfat olarak adlandırılır. Günlük konuşma ihtiyacımızı giderirken...
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl sayı sıfatı, bir ismi tam sayı olarak belirten sıfatlardır. İsme sorulan kaç ve ne kadar sorusu ve ile tespit edilmektedir. Türkçe dilimiz hem ö...
Niteleme Sıfatı
Niteleme Sıfatı
Niteleme sıfatı, varlıkların nasıl olduğunu belirten yani niteleyen sıfatlara verilen addır. Niteleme sıfatları varlığın durumunu, rengini, şeklini be...
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat, Sıfat isimleri niteleyen yada belirten sözcüklerdir. Tek başlarına kullanılamaz. O nedenle mutlaka ya bir isme yad bir başka sıfata ih...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar Ve Zarflar
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021