Harflerin Sıfatları

Harflerin Sıfatları

Harflerin sıfatları, tecvid ilminde sıfat tanımı şu şekilde yapılmaktadır. Mahrecde meydana gelişi esnasında harfin sesine arız olan keyfiyete denilmektedir. Bu yüzden sıfatlar, bazı yönlerden kısımlara ayrılmışlardır. Sıfatlar kuvvet bakımından iki bölüme ayrılmışlardır.

Kuvvetli Harflerin Sıfatları

Şiddet, İsmat, Safir, Kalkale, Tekrir, İstitale, Cehr sıfatlar arasında da kuvvet yönünden farklar bulunduğu görülmüştür. Kalkale'nin en kuvvetli sıfat olduğunu, Şiddet'in, Cehr'den daha kuvvetli olduğu anlatılmaktadır. Harflerin durumları, aynı mahreçten çıkan harflerin durumları birbirinden ayırt edilebilmeleri için yumuşaklık, zayıflık, sertlik, uzunluk ve kısalık gibi harfte meydana gelen değişimler ve özellikler sıfatlar sayesinde olmaktadır.
 • Mahreçleri aynı olan harflerin birbirinden ayrılmalarını sağlarlar.
 • Harflerin kuvvetlilerini zayıf olanlardan ayırt etmeyi sağlar. Bu sayede hangi harfin diğer harfe kuvvet vereceği ve bu sayede harfin şekli ve niteliği belirtilmiş olur.
 • Mahreçleri ayrı olan harfleri anlatırken güzellik ve zenginlik sağlamaktadır.
Harflerin Sıfatları, çeşitli tecvid bilginlerine göre değişmektedir. 4 sıfatla yetinen bilginler olduğu gibi 44 sıfatta kullanan bilginlerde bulunmaktadır.

Harflerin Sıfatlarından Lazimi Sıfat; zatından ayrılması mümkün olmayan harflerin sıfatlarıdır. Eğer bu sıfatlar çıkartılırsa harfte önemli bir değişiklik olur ve ortaya çıkan hata çok büyük olmaktadır.
 • Mahreç; harflerin çıkış yerlerini verilen isimdir.
 • Cehr; sıfatlı harfleri hareketli iken okunurken, nefesin hapsolmasına verilen isimdir.
 • Hems; sesin gizlenmesini sağlamaktadır.
 • Şiddet; sesin akmamasını sağlar ve güçlü okunmasını sağlamaktadır.
 • Rehavet; sesin akmasını sağlamaktadır.
 • İstila; dilin kökü ile birlikte damağa doğru yükselmesine denilir.
 • İnhifat, İstifale; dilin damağa yükselmemesi, aşağıda kalmasına denir.
 • İtbak; dilin üst damağa yapışması şeklidir.
 • İnfitah; dil ile damağın ayrılmasıdır.
 • Izlak; harfe hızlı ve sürat kazandırması.
 • Ismat; harfi dilimizden çıkartırken dile ağır geldiğinden örneğin 4,5,6 harfli kelimelerdir.
 • Safir; dil ucu ile ön alt dişlerin arasından ıslık sesine benzer kuvvetli bir sesin çıkartılmasıdır.
 • Kalkale; mahrecin hareket etmesi.
 • Lin; harflerin yumuşak tonda ve kolay çıkarılma şeklidir.
 • İnhiraf; harfler söylenirken dilin öne ve arkaya doğru hareket etmesidir.
 • Tekrir; harf okunurken dil ucunun titreme yapmasıdır.
 • Tefeşşi; harf okunurken sesin dil ile damak ortasında sesin çıkmasıdır.
 • İstidale; harf okunurken dil kenarının üst azı dişlerden, lam mahrecine kadar uzanması şeklidir.
Harflerin Sıfatlarından Arızi Sıfat; harften ayrılması mümkün olan, harflerin ayrıldıkları zaman harflerin özelliğini değiştirmeyen sıfatlardır. Harflerden çıkartılsa dahi harflerin niteliğinde ve özelliğinde önemli bir değişiklik olmamaktadır.
 • Tefhim; harfleri kalın ses ile okumak.
 • Terkik; harfleri ince ses ile okumak.
 • İdğam; iki harf sesini tek bir ses haline getirip okuma şeklidir.
 • İhfa; tek bir ses haline getirmeden harfi izhar ve idğam arasında bir ses ile okumak.
 • Izhar; iki harf sesinin arasını ayırıp bu şekilde okumak.
 • Kalb; bir harfin başka bir harfe dönüşmesidir.
 • Med; harflerin uzatılma şeklidir.
 • Vakıf; harfin nefesle beraber sesin durması.
 • Sekte; nefes almadan harf sesini kesmektir.
 • Hareke; harf sesinin harekeli olma şeklidir.
 • Sükun; harf sesinin harekesiz olma şeklidir.
Son Güncelleme : 12.04.2021 10:55:33
Harflerin Sıfatları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Harflerin Sıfatları Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Harflerin Sıfatları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri, Bir fiilin herhangi bir cümlede sıfat görevinde kullanılması ile birlikte ortaya çıkan hal veya durum özetidir. Türkçe'de ise üç fiilimsi grubundan birini oluşturur. Fiillerin sonuna sıfat-fiil getirilmesi sonucu oluşur.-ası -esi -...
Sıfat Fiil
Sıfat Fiil
Sıfat fiil, fiilin cümle içinde sıfat görevinde kullanılmış halidir. Sıfat fiil Türkçede bulunan üç fiilimsi grup içerisinde yer alır. Fiilerin sonuna -esi, -en (-an), -ar (-er, -r), -mez, -di (ği), -di (k), -miş, -ecek sıfat fiil ekleri getirilerek ...
Sıfat Nedir
Sıfat Nedir
Sıfat nedir, isimlerin önüne gelerek onları niteleyen ve belirten sözcüklerin tümüne denilir. Bir sözcüğün sıfat sayılabilmesi için bir ismi nitelemesi ya da belirtmesi gerekir. Kısa bir örnek verilecek olursa, beyaz kalem ile yazı yazdı. Orada ka...
Sıfat Tamlaması
Sıfat Tamlaması
Sıfat tamlaması, bir isimle ilgili bilgi veren ve ismin önüne eklenerek oluşan kelime grubudur. Bu şekilde oluşturulan sıfat tamlaması ismin sayısını, ismini, rengini, şeklini, konumunu, durumunu ya da isimle ilgili olan başka bir şeyi anlatır. Sıfat...
İsim Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
İsim sıfat tamlaması: Türkçenin dil bilgisi konuları arasında yer alan isim ve sıfat tamlamaları son derece önemli olan bir konudur. Çünkü genel olarak öğrencilerin çoğu isim ya da sıfat tamlaması sorularında çocuklar çok yanlış yapmaktadır. Aslında ...
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin sıfatları, Peygamberlerin diğer insanlardan bazı farklı özellikleri vardır. Buna Peygamberlerin sıfatları denir. Peygamberlerin en önemli özelliği Allah' tan vahiy almaktır. Bir diğeri ise peygamberlerin mucizeler gösteriyor olmasıdır....
İngilizce Sıfatlar
İngilizce Sıfatlar
İngilizce Sıfatlar, İsimleri niteleyen kelimelere sıfat denir. Sıfat kelimesinin ingilizce karşılığı adjective olarak kullanılır. Bir ismin önüne gelerek, o ismi sahip olduğu özellikler nedeniyle belirten sözcüklerdir. Sıfatlar belirtecekleri ismi ta...
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
İsim ve sıfat tamlamaları, Çeşitli şekillerde yapılan isim ve sıfat tamlamaları dil bilgisinin vazgeçilmez konuları arsında yerini almaktadır. İsim ve sıfat tamlamaları birbirinden farklı konulardır. Her iki konunum mantığı aynı olsa da isim tamlamal...
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Zati Ve Subuti Sıfatlar; Allahu Teala Zatının bir nebzede olsa tanıması için esmalarından ve sıfatlarından bazılarını biz kullarına bildirmiştir. Bu esmalar ve sıfatlar ışığında Rabbinin yüceliğini ve sonsuz kudretini bir kez daha tefekkür eder, Rabb...
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar konu anlatımı, sıfatlar bir ismi nitelendirmek ve bir şeyi daha iyi ifade edebilmek adına kullanılan sözcüklere verilen bir addır. Bu kelimeler kullanılan ismin rengini, şeklini, sayısını, niteliğini anlatırlar. İsimlerin önüne gelerek isiml...
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar; Allahu Teala kuluna olan sonsuz merhameti ile bazı esmalarını ve sıfatlarını kullarına bildirmiştir. Yaratıcısını tamamen bilmeyen kişi, yaratıcısı hakkında şüphelere düşebilir. Buna sebebiyet vermemek için, kişinin sınırlı aklı ve idr...
Sıfatlar Ve Zarflar
Sıfatlar Ve Zarflar
Sıfatlar Ve Zarflar; Sıfatlar isimlerden önce gelmeleriyle birlikte onları, durum, renk, sayı, yer, hareket, biçim, soru ve işaret yöntemleri ile tamamlar. Onları belirtir veya niteler. Tek başlarına kullanılırlar ise isim değerinde sayılırlar. Çünkü...

 

Tekvin Sıfatı
Allahın Sıfatları
Sıfatlar Ve Çeşitleri
Türkçe Sıfatlar
İşaret Sıfatı
Dil Anlatım Sıfatlar
Sıfat Ve Zamir
Sıfatlar Ve Türleri
Sıfat Çeşitleri
Durum Bildiren Sıfatlar
Sıfatın Tanımı
Selbi Sıfatlar
Kesir Sayı Sıfatı
10 Sınıf Sıfatlar
Asıl Sayı Sıfatı
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları
Niteleme Sıfatı
Adlaşmış Sıfat
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil
Sıfat Nedir
Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
Peygamberlerin Sıfatları
İngilizce Sıfatlar
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar Ve Zarflar
Popüler İçerik
Selbi Sıfatlar
Selbi Sıfatlar
Selbi Sıfatlar, Allah tealanın sadece zatına yönelik ve birine verilmesi mümkün olmayan sıfatlardır. Bu sıfatlar eksik ve son gibi kavramlardan Allah'...
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı; Sıfat; isimlerin önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, zaman, biçim, renk gibi türlü yönlerden tanımlayan sözcüklere sıfat veya...
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar, Cümle içinde isimlerin özellik veya niteliğini belirten sözcükler sıfat olarak adlandırılır. Günlük konuşma ihtiyacımızı giderirken...
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl sayı sıfatı, bir ismi tam sayı olarak belirten sıfatlardır. İsme sorulan kaç ve ne kadar sorusu ve ile tespit edilmektedir. Türkçe dilimiz hem ö...
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları
Allahın zati ve subuti sıfatları, insan bu dünyada iradesi dışında kavrayamadığı bazı şeyler vardır ve hakkı tam olarak kavrayamaz. Allah’ın zati ve...
Niteleme Sıfatı
Niteleme Sıfatı
Niteleme sıfatı, varlıkların nasıl olduğunu belirten yani niteleyen sıfatlara verilen addır. Niteleme sıfatları varlığın durumunu, rengini, şeklini be...
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat, Sıfat isimleri niteleyen yada belirten sözcüklerdir. Tek başlarına kullanılamaz. O nedenle mutlaka ya bir isme yad bir başka sıfata ih...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar Ve Zarflar
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022