İngilizce Sıfatlar

İngilizce Sıfatlar

İngilizce Sıfatlar, İsimleri niteleyen kelimelere sıfat denir. Sıfat kelimesinin ingilizce karşılığı adjective olarak kullanılır. Bir ismin önüne gelerek, o ismi sahip olduğu özellikler nedeniyle belirten sözcüklerdir. Sıfatlar belirtecekleri ismi tamamlamak yada o isim hakkında daha fazla bilgi vermek için oldukça yardımcıdır. Bu kural asla değişmeyen kurallar arasında yer alır.

İngilizce sıfatlar, Türkçe’de olduğu gibi isimlerin belirttikleri durumlara göre sıfatlar farklı isimlerle anılırlar.

 • Niteleme Sıfatları: Varlıkların renklerini, biçimlerini, durumlarını gösterirler.
 • Belirtme Sıfatları: Varlıkların niceliklerini bildirirler.
İşaret Sıfatları: This, that, these, those (bu, şu, bunlar, şunlar) Sayı Sıfatları: Bu sıfatlar isimleri sayıca ifade eder. Belgisiz Sıfatlar: Every, any, some (her, hiç, bazı) Soru Sıfatları: Which, what, how many, how much (hangi, ne, kaç tane, ne kadar) İyelik Sıfatları: Bu sıfatlar isimlerin birisine ait olduğunu ifade eder.

İngilizce Sıfatların Özellikleri

Türkçe'de olduğu gibi İngilizce'de de cümle kurmanın belirli kuralları vardır. İsimlerin ve sıfatların cümle içerisinde kullanıldıkları yerlere bağlı olarak özellikleri değişir. İngilizce'de cümle kurma Türkçe'den biraz daha farklı olsa da isim ve sıfatlar neredeyse aynı özellikleri taşır.

 • İngilizce sıfatlar, tekil yada çoğul fark etmeksizin daima isimlerden önce gelirler.

white cat-beyaz bir kedi

beautiful rose-güzel gül

intelligent students-akıllı öğrenciler

handsome men-yakışıklı adamlar

 • İngilizce sıfatlar, isimden önce birden fazla yan yana kullanılabilir. Aynı ismi nitelendirdikleri sürece aralarda virgül işareti kullanılabilir. Ancak unutulmamalıdır ki aralara Türkçe'de "ve" anlamına gelen "and" kelimesi kullanılmaz.

big fat dog-büyük şişman köpek

thin, tall woman-uzun, ince kadın

big bad wolf-büyük kötü tilki

 • İngilizce sıfatlar, renk bildirdiği durumlarda diğer özellikleri belirten sıfatlardan sonra kullanılır.

beautiful red apples-güzel kırmızı elmalar

sour yellow lemon-ekşi sarı limon

 • İngilizce sıfatlar, renk bildirdiği ve arka arkaya kullanıldığı zaman sıfatların aralarına “and” konulur. İkiden fazla renk arka arkaya kullanıldığında son iki rengin arasına da and konulur.

blue and white skirt - mavi ve beyaz etek

yellow and red flag - sarı ve kırmızı bayrak

 • İngilizce sıfatlar, isimleri nitelendirmenin yanı sıra bazen fiilleri de nitelerler. Bu fiiller; be, get, seem, appear, look, smell, sound, taste, feel (olmak, almak, görmek, görünmek, bakmak, koku, duymak, tatmak, hissetmek)

your coffee tastes wonderful-kahvenizin tadı mükemmel

you look happy today-bugün mutlu görünüyorsun

 • İngilizce sıfatlar, İsimlerden önce gelip hem isim tamlaması oluşur hem de be, seem, look (olmak, görmek, bakmak) gibi fiillerden sonra yüklem olarak gelirler.

fat man-şişman adam/man is fat-adam şişmandır

sad boy-üzgün çocuk/boy looks sad-çocuk üzgün görünüyor

 • İngilizce sıfatlar, bazıları sadece predicative yani türkçe karşılığı olan yüklem olarak kullanılırlar. Bu sıfatlar hiçbir zaman isimlerin önüne gelmez. Bu sıfatlar; asleep, awake, alike, afraid, alive, alone, ashamed, glad, pleased, sorry, upset, elder (uykuda, uyanık, aynı, korkmak, yaşamak, yalnız, utanmak, memnun etmek, üzülmek, üzgün, yaşlı)

man is asleep-adam uykuda

 • İngilizce sıfatlar, bazıları attributive yani türkçe karşılığı olan niteleyici olarak kullanılan ancak yüklem olarak kullanılamayan sıfatlar da vardır. Bu sıfatlar; chief, main, principal, sheer, utter, mere, only, sole, total (şef, ana, müdür, saf, mutlak, sadece, sadece, tek, toplam)

His shoop is on the main street-onun dükkanı ana caddededir

İngilizcede Sıfatların Sıralaması-The Order of Adjectives

İngilizce sıfatlar, bir isimden önce birden fazla nitelik sıfatı gelirse cümle kurmada genellikle dikkat edilen bir sıralama vardır. Burada dikkat edilmesi gereken ana kural genel niteliklerin özel niteliklerden önce gelmesidir. Ayrıca genel nitelik + ebat (büyüklük yada küçüklük gibi) + hal (eski yada yeni gibi) + renk sıralaması takip edilebilir.

beautiful large house-güzel büyük ev

new yellow british golden spoon-yeni sarı İngiliz yapımı altın kaşık.

Son Güncelleme : 30.04.2021 00:14:06
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
 • Uzm. idil alacan - 30.04.2021 00:14:06
İngilizce Sıfatlar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

İngilizce Sıfatlar Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "İngilizce Sıfatlar"
İngilizcede sıfatlar türkçeye göre gerçekten daha zor ama çevremdeki birçok kişi türkçede daha zor oludğunu düşünüyor. İngilizcede sıfatlar konusunu tam olarrak anlayablmek için ne yapmam gerekiyor? En kolay nasıl bu konuyu kavrayabilirim?
Muin . 31.10.2018 01:29:28
CEVAP YAZ
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat, Sıfat isimleri niteleyen yada belirten sözcüklerdir. Tek başlarına kullanılamaz. O nedenle mutlaka ya bir isme yad bir başka sıfata ihtiyaç duyarlar. Cümle yapısı incelendiğinde sıfatlar isimlerden önce kullanılarak isimleri adet, yer...
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri, Bir fiilin herhangi bir cümlede sıfat görevinde kullanılması ile birlikte ortaya çıkan hal veya durum özetidir. Türkçe'de ise üç fiilimsi grubundan birini oluşturur. Fiillerin sonuna sıfat-fiil getirilmesi sonucu oluşur.-ası -esi -...
Sıfat Fiil
Sıfat Fiil
Sıfat fiil, fiilin cümle içinde sıfat görevinde kullanılmış halidir. Sıfat fiil Türkçede bulunan üç fiilimsi grup içerisinde yer alır. Fiilerin sonuna -esi, -en (-an), -ar (-er, -r), -mez, -di (ği), -di (k), -miş, -ecek sıfat fiil ekleri getirilerek ...
Sıfat Nedir
Sıfat Nedir
Sıfat nedir, isimlerin önüne gelerek onları niteleyen ve belirten sözcüklerin tümüne denilir. Bir sözcüğün sıfat sayılabilmesi için bir ismi nitelemesi ya da belirtmesi gerekir. Kısa bir örnek verilecek olursa, beyaz kalem ile yazı yazdı. Orada ka...
Sıfat Tamlaması
Sıfat Tamlaması
Sıfat tamlaması, bir isimle ilgili bilgi veren ve ismin önüne eklenerek oluşan kelime grubudur. Bu şekilde oluşturulan sıfat tamlaması ismin sayısını, ismini, rengini, şeklini, konumunu, durumunu ya da isimle ilgili olan başka bir şeyi anlatır. Sıfat...
İsim Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
İsim sıfat tamlaması: Türkçenin dil bilgisi konuları arasında yer alan isim ve sıfat tamlamaları son derece önemli olan bir konudur. Çünkü genel olarak öğrencilerin çoğu isim ya da sıfat tamlaması sorularında çocuklar çok yanlış yapmaktadır. Aslında ...
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin sıfatları, Peygamberlerin diğer insanlardan bazı farklı özellikleri vardır. Buna Peygamberlerin sıfatları denir. Peygamberlerin en önemli özelliği Allah' tan vahiy almaktır. Bir diğeri ise peygamberlerin mucizeler gösteriyor olmasıdır....
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
İsim ve sıfat tamlamaları, Çeşitli şekillerde yapılan isim ve sıfat tamlamaları dil bilgisinin vazgeçilmez konuları arsında yerini almaktadır. İsim ve sıfat tamlamaları birbirinden farklı konulardır. Her iki konunum mantığı aynı olsa da isim tamlamal...
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Zati Ve Subuti Sıfatlar; Allahu Teala Zatının bir nebzede olsa tanıması için esmalarından ve sıfatlarından bazılarını biz kullarına bildirmiştir. Bu esmalar ve sıfatlar ışığında Rabbinin yüceliğini ve sonsuz kudretini bir kez daha tefekkür eder, Rabb...
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar konu anlatımı, sıfatlar bir ismi nitelendirmek ve bir şeyi daha iyi ifade edebilmek adına kullanılan sözcüklere verilen bir addır. Bu kelimeler kullanılan ismin rengini, şeklini, sayısını, niteliğini anlatırlar. İsimlerin önüne gelerek isiml...
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar; Allahu Teala kuluna olan sonsuz merhameti ile bazı esmalarını ve sıfatlarını kullarına bildirmiştir. Yaratıcısını tamamen bilmeyen kişi, yaratıcısı hakkında şüphelere düşebilir. Buna sebebiyet vermemek için, kişinin sınırlı aklı ve idr...
Sıfatlar Ve Zarflar
Sıfatlar Ve Zarflar
Sıfatlar Ve Zarflar; Sıfatlar isimlerden önce gelmeleriyle birlikte onları, durum, renk, sayı, yer, hareket, biçim, soru ve işaret yöntemleri ile tamamlar. Onları belirtir veya niteler. Tek başlarına kullanılırlar ise isim değerinde sayılırlar. Çünkü...

 

Tekvin Sıfatı
Allahın Sıfatları
Sıfatlar Ve Çeşitleri
Türkçe Sıfatlar
İşaret Sıfatı
Dil Anlatım Sıfatlar
Sıfat Ve Zamir
Sıfatlar Ve Türleri
Sıfat Çeşitleri
Durum Bildiren Sıfatlar
Sıfatın Tanımı
Selbi Sıfatlar
Kesir Sayı Sıfatı
10 Sınıf Sıfatlar
Asıl Sayı Sıfatı
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları
Niteleme Sıfatı
Adlaşmış Sıfat
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil
Sıfat Nedir
Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
Peygamberlerin Sıfatları
İngilizce Sıfatlar
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar Ve Zarflar
Popüler İçerik
Sıfatın Tanımı
Sıfatın Tanımı
Sıfatın tanımı Türkçe dersini alan her öğrencinin ilk öğrendiği dil bilgisi konularından birisidir. Sıfatın tanımı en genel haliyle şöyledir; kendisin...
Selbi Sıfatlar
Selbi Sıfatlar
Selbi Sıfatlar, Allah tealanın sadece zatına yönelik ve birine verilmesi mümkün olmayan sıfatlardır. Bu sıfatlar eksik ve son gibi kavramlardan Allah'...
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı; Sıfat; isimlerin önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, zaman, biçim, renk gibi türlü yönlerden tanımlayan sözcüklere sıfat veya...
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar, Cümle içinde isimlerin özellik veya niteliğini belirten sözcükler sıfat olarak adlandırılır. Günlük konuşma ihtiyacımızı giderirken...
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl sayı sıfatı, bir ismi tam sayı olarak belirten sıfatlardır. İsme sorulan kaç ve ne kadar sorusu ve ile tespit edilmektedir. Türkçe dilimiz hem ö...
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları
Allahın zati ve subuti sıfatları, insan bu dünyada iradesi dışında kavrayamadığı bazı şeyler vardır ve hakkı tam olarak kavrayamaz. Allah’ın zati ve...
Niteleme Sıfatı
Niteleme Sıfatı
Niteleme sıfatı, varlıkların nasıl olduğunu belirten yani niteleyen sıfatlara verilen addır. Niteleme sıfatları varlığın durumunu, rengini, şeklini be...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar Ve Zarflar
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021