Sıfat Türleri

Sıfat Türleri

Sıfat Türleri, Sıfat; İsimleri niteleyen sözcüklere sıfat yada önad denir. Sıfatlar isimlerin önüne gelir ve renk, şekil, desen, durum, biçim gibi farklı özellikleri bakımında nitelerler. Sıfatlar iki ana başlık altında incelenir. Sıfat türleri;

Sıfat Türleri Nelerdir?

Niteleme Sıfatları; Varlıkların durumunu, biçimini, özelliklerini yani nasıl olduklarını bildiren sözcüklere niteleme sıfatı denir. İsme sorulan ''nasıl'' sorusunun cevabı niteleme sıfatını verir.
Örnek; ''Çalışkan işçiler bu ay zamlı maaş aldı.'' Cümlesinde işçi isimdir ve ''nasıl işçi'' sorusunun cevabı ''çalışkan'' sözcüğü niteleme sıfatıdır.

Not: Özel isimler ile beraber kullanılan meslek, saygı yada akrabalık ünvanları niteleme sıfatı olur. Örnek; Ayşe teyze, Avukat Ali, Burcu hanım.

Belirtme Sıfatları; Varlıkları işaret, yer, sayı ve belgisizlik yönlerinden belirten sözcüklere belirtme sıfatı denir. Dört başlık altında incelenir. Belirtme sıfatları;
  • İşaret sıfatı
  • Sayı sıfatı
  • Soru sıfatı
  • Belgisiz sıfat
İşaret Sıfatları; Varlıkları işaret yönünden belirten sözcüklere işaret sıfatı denir. İsme sorulan ''hangi'' sorusunun cevabı işaret sıfatını verir. İşaret sıfatları; bu, şu, o, öteki, beriki.
Örnek; ''Şu kitabı verir misin?'', ''Bu gemiyi çok beğendim.'', ''Öteki bisiklet kardeşimin.''
Not: ''-ki'' ve ''-deki'' ekleri ile türetilmiş sıfatlar, işaret sıfatı olarak kabul edilir.
Not: İşaret sıfatları çekim eki almazlar. Eğer çekim eki alır ise işaret zamiri olur.

Sayı Sıfatları; Varlıkları sayı bakımında belirten sözcüklere sayı sıfatı denir. Sayı sıfatları kendi içinde beş başlık altına incelenir.Sayı sıfatları;

Asıl sayı sıfatı; Ek almazlar, varlıkları tam sayı olarak belirten sözcüklerdir. İsme sorulan ''kaç'' sorusunun cevabı asıl sayı sıfatını verir.
Örnek; Altı kitap, üç ekmek.

Sıra sayı sıfatı; Varlıkların sıra açısından sayısını belirten sözcüklerdir. Sayılara ''-ıncı, -inci'' ekleri getirilerek yapılır. İsme sorulan ''kaçıncı'' sorusunun cevabı sıra sayı sıfatını verir.
Örnek; Altıncı kitap, ortanca çocuk, birinci cadde, sonuncu renk.

Üleştirme sayı sıfatı; Varlıkların paylaştırılmasını, üleştirilmesini anlatan, belirten sözcüklerdir. Sayılara ''-er'' eki getirilerek yapılır. İsme sorulan ''kaçar'' sorusunun cevabı üleştirme sayı sıfatını verir.
Örnek; Altışar kitap, yüzer grup.

Kesir sayı sıfatı; Varlıkları kesirli sayılar ile belirten sözcüklerdir. Sayılara ''-de, -da'' ekleri getirilerek yapılır. İsme sorulan ''kaçta kaç'' sorusunun cevabı kesir sayı sıfatını verir.
Örnek; Altıda üç kitap, binde bir olasılık, çeyrek ekmek, yarım dilim.

Topluluk sayı sıfatları; Varlıkların sayılarını toplu olarak belirten sözcüklerdir.
Örnek; İkiz bebek, beşiz çocuklar.

Soru Sıfatı; Varlıkları soru yöntemi ile belirtir. Soru sıfatları; kaç, hangi, ne, nasıl, neredeki, ne türlü, ne gibi, ne biçim, kaçıncı, kaçar gibi.
Örnek; ''Kaç kuş kondu?'', ''Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım?''

Belgisiz Sıfat; Varlıkları net değil, aşağı yukarı, belli belirsiz belirten sözcüklerdir. Belgisiz sıfatlar; kimi, bütün, çoğu, bazı, hiç, hiçbir, falan, birtakım, herhangi, tüm, az, çok gibi.
Örnek; ''Kimi zaman içim acırdı.'', ''Bir gün yine karşılaşırız.''
Son Güncelleme : 05.12.2021 22:35:25
Sıfat Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Sıfat Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

2 Yorum Yapılmış "Sıfat Türleri"
Ay türkçe benim işim çok severim ve her konusunu bilmek isterim ama hep tesr usulü benim bilgim ezbere bir şey sorulsa rezil olurum bilemem o kadar neti nasıl yapıyorsun o zaman deseniz anlatamam o yüzden çalışayım dedim işe en kötü olduğum konudan sıfatlardan başladım sıfat çeşitleri nelerdir bi yardımcı olunuz
Aber . 05.11.2018 23:36:06
CEVAP YAZ
Çok güzel bir sayfadır herkeze tavsiyemdir
Rümeysa Gümüş . 04.12.2021 12:43:15
CEVAP YAZ
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri, Bir fiilin herhangi bir cümlede sıfat görevinde kullanılması ile birlikte ortaya çıkan hal veya durum özetidir. Türkçe'de ise üç fiilimsi grubundan birini oluşturur. Fiillerin sonuna sıfat-fiil getirilmesi sonucu oluşur.-ası -esi -...
Sıfat Fiil
Sıfat Fiil
Sıfat fiil, fiilin cümle içinde sıfat görevinde kullanılmış halidir. Sıfat fiil Türkçede bulunan üç fiilimsi grup içerisinde yer alır. Fiilerin sonuna -esi, -en (-an), -ar (-er, -r), -mez, -di (ği), -di (k), -miş, -ecek sıfat fiil ekleri getirilerek ...
Sıfat Nedir
Sıfat Nedir
Sıfat nedir, isimlerin önüne gelerek onları niteleyen ve belirten sözcüklerin tümüne denilir. Bir sözcüğün sıfat sayılabilmesi için bir ismi nitelemesi ya da belirtmesi gerekir. Kısa bir örnek verilecek olursa, beyaz kalem ile yazı yazdı. Orada ka...
Sıfat Tamlaması
Sıfat Tamlaması
Sıfat tamlaması, bir isimle ilgili bilgi veren ve ismin önüne eklenerek oluşan kelime grubudur. Bu şekilde oluşturulan sıfat tamlaması ismin sayısını, ismini, rengini, şeklini, konumunu, durumunu ya da isimle ilgili olan başka bir şeyi anlatır. Sıfat...
İsim Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
İsim sıfat tamlaması: Türkçenin dil bilgisi konuları arasında yer alan isim ve sıfat tamlamaları son derece önemli olan bir konudur. Çünkü genel olarak öğrencilerin çoğu isim ya da sıfat tamlaması sorularında çocuklar çok yanlış yapmaktadır. Aslında ...
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin sıfatları, Peygamberlerin diğer insanlardan bazı farklı özellikleri vardır. Buna Peygamberlerin sıfatları denir. Peygamberlerin en önemli özelliği Allah' tan vahiy almaktır. Bir diğeri ise peygamberlerin mucizeler gösteriyor olmasıdır....
İngilizce Sıfatlar
İngilizce Sıfatlar
İngilizce Sıfatlar, İsimleri niteleyen kelimelere sıfat denir. Sıfat kelimesinin ingilizce karşılığı adjective olarak kullanılır. Bir ismin önüne gelerek, o ismi sahip olduğu özellikler nedeniyle belirten sözcüklerdir. Sıfatlar belirtecekleri ismi ta...
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
İsim ve sıfat tamlamaları, Çeşitli şekillerde yapılan isim ve sıfat tamlamaları dil bilgisinin vazgeçilmez konuları arsında yerini almaktadır. İsim ve sıfat tamlamaları birbirinden farklı konulardır. Her iki konunum mantığı aynı olsa da isim tamlamal...
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Zati Ve Subuti Sıfatlar; Allahu Teala Zatının bir nebzede olsa tanıması için esmalarından ve sıfatlarından bazılarını biz kullarına bildirmiştir. Bu esmalar ve sıfatlar ışığında Rabbinin yüceliğini ve sonsuz kudretini bir kez daha tefekkür eder, Rabb...
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar konu anlatımı, sıfatlar bir ismi nitelendirmek ve bir şeyi daha iyi ifade edebilmek adına kullanılan sözcüklere verilen bir addır. Bu kelimeler kullanılan ismin rengini, şeklini, sayısını, niteliğini anlatırlar. İsimlerin önüne gelerek isiml...
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar; Allahu Teala kuluna olan sonsuz merhameti ile bazı esmalarını ve sıfatlarını kullarına bildirmiştir. Yaratıcısını tamamen bilmeyen kişi, yaratıcısı hakkında şüphelere düşebilir. Buna sebebiyet vermemek için, kişinin sınırlı aklı ve idr...
Sıfatlar Ve Zarflar
Sıfatlar Ve Zarflar
Sıfatlar Ve Zarflar; Sıfatlar isimlerden önce gelmeleriyle birlikte onları, durum, renk, sayı, yer, hareket, biçim, soru ve işaret yöntemleri ile tamamlar. Onları belirtir veya niteler. Tek başlarına kullanılırlar ise isim değerinde sayılırlar. Çünkü...

 

Tekvin Sıfatı
Allahın Sıfatları
Sıfatlar Ve Çeşitleri
Türkçe Sıfatlar
İşaret Sıfatı
Dil Anlatım Sıfatlar
Sıfat Ve Zamir
Sıfatlar Ve Türleri
Sıfat Çeşitleri
Durum Bildiren Sıfatlar
Sıfatın Tanımı
Selbi Sıfatlar
Kesir Sayı Sıfatı
10 Sınıf Sıfatlar
Asıl Sayı Sıfatı
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları
Niteleme Sıfatı
Adlaşmış Sıfat
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil
Sıfat Nedir
Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
Peygamberlerin Sıfatları
İngilizce Sıfatlar
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar Ve Zarflar
Popüler İçerik
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı; Sıfat; isimlerin önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, zaman, biçim, renk gibi türlü yönlerden tanımlayan sözcüklere sıfat veya...
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar, Cümle içinde isimlerin özellik veya niteliğini belirten sözcükler sıfat olarak adlandırılır. Günlük konuşma ihtiyacımızı giderirken...
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl sayı sıfatı, bir ismi tam sayı olarak belirten sıfatlardır. İsme sorulan kaç ve ne kadar sorusu ve ile tespit edilmektedir. Türkçe dilimiz hem ö...
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları
Allahın zati ve subuti sıfatları, insan bu dünyada iradesi dışında kavrayamadığı bazı şeyler vardır ve hakkı tam olarak kavrayamaz. Allah’ın zati ve...
Niteleme Sıfatı
Niteleme Sıfatı
Niteleme sıfatı, varlıkların nasıl olduğunu belirten yani niteleyen sıfatlara verilen addır. Niteleme sıfatları varlığın durumunu, rengini, şeklini be...
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat, Sıfat isimleri niteleyen yada belirten sözcüklerdir. Tek başlarına kullanılamaz. O nedenle mutlaka ya bir isme yad bir başka sıfata ih...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar Ve Zarflar
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022